The first record of the Asian clam Corbicula fluminea (Bivalvia: Veneroida: Corbiculidae) in the upper Vistula (south Poland)

Jarosław J. Maćkiewicz, e-mail: jarekmackiewicz@tlen.pl

--, --, -- --,
Abstract

The Asian bivalve Corbicula fluminea was first reported from Poland in 2003, from the Odra (Oder) River. It was found in the lower and later in the middle course of the river. In May 2011 this invasive species was found for the first time in the Vistula River, in Cracow, which indicates an extension of its distribution range in Europe. The Vistula is the largest river in the Baltic Sea catchment area. The invasion of C. fluminea may threaten native species and natural habitats in the Vistula and its tributaries.

Key words
Corbicula luminea; invasive species; freshwater bivalve; Vistula; distribution range
References

Araujo R., Moreno D., Ramos M. A. 1993. The Asiatic clam Corbicula fluminea (Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Europe. Am. Malacol. Bull. 10: 39–49.

Balcom N. C. 1994. Asian clam, Corbicula fluminea. In: Aquatic immigrants of the Northeast, No 4, Connecticut Sea Grant College Program. 

Beran L. 2000. First record of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 1–2.

Beran L. 2006. Spreading expansion of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Heldia 6: 187–192.

Csányi B. 1999. Spreading invaders along the Danubian highway: first record of Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) and C. fluminalis (O. F. Müller, 1774) in Hungary (Mollusca: Bivalvia). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 23: 343–345.

Domagała J., Łabęcka A. M., Pilecka-Rapacz M., Migdalska B. 2004. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) a species new to the Polish malacofauna. Folia Malacol. 12: 145–148. 

Fauna Europaea 2004. . Accessed 16 April 2012.

Glöer P., Meier-Brook C. 1994. Süßwassermollusken – Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. 11. Aufl., DJN, Hamburg. 

Lachner E. A., Robins C. R., Courtenay W. R. Jr. 1970. Exotic fishes and other aquatic organisms introduced into North America. Smithsonian Contrib. Zool. 59: 1–29. 

Manjiu O., Shubernetski I. 2010. First record of Asian clam Corbicula fluminea (Müller, 1774) in the Republic of Moldova. Aquatic Invasions 5 (Suppl. 1): S67–S70. 

Mouthon J. 1981. Sur la présence en France et au Portugal de Corbicula (Bivalve: Corbiculidae) originaire d’Asie. Basteria 45: 109–116.

Paunović M., Csányi B., Knežević S., Simić V., Nenadić D., Jakovčev-Todorović D., Stojanović B., Cakić P. 2007. Distribution of Asian clams Corbicula fluminea (Müller, 1774) and C. fluminalis (Müller, 1774) in Serbia. Aquatic Invasions 2: 99–106. 

Piechocki 2008. Mięczaki (Mollusca). In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipuk I., Skibińska E. (eds). Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

Rozporządzenie 2011. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które uwolnione do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Dziennik Ustaw [Journal of Laws of the Republic of Poland] 210 (2011) item 1260.

Stańczykowska A., Kołodziejczyk A. 2008. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774). In: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (eds). Gatunki obce w faunie Polski. Wyd. internetowe. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków ().

Stańczykowska A., Kołodziejczyk A. 2011. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774). In: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (eds). Gatunki obce w faunie Polski. Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp: 151–156.

Ustawa 2004. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dziennik Ustaw [Journal of Laws of the Republic of Poland] 92 (2004), item 880 (with later amendments).

Wawrzyniak-Wydrowska B. 2007. Preliminary studies on the occurrence of the Asiatic clam Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in River Odra (Poland). World Congress of Malacology, Antwerp, Belgium: 238–239.

Folia Malacologica (2013) 21: 87-90
First published on-line: 2013-05-01 00:00:00
http://dx.doi.org/10.12657/folmal.021.009
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list