Referees 2010


Anna Abraszewska (Łódź, PL)
Jadwiga M. Barga-Więcławska (Kielce, PL)
Zdzisław Bogucki (Słupsk, PL)
Robert A. D. Cameron (Sheffield, UK)
Andrzej Dobek (Poznań, PL)
Peter Glöer (Hetlingen, G)
Jan Gutowicz (Wrocław, PL)
Andrzej Kołodziejczyk (Warszawa, PL)
Jan Kotusz (Wrocław, PL)
Elżbieta Kuźnik-Kowalska (Wrocław, PL)
Andrzej Lesicki (Poznań, PL)
Krzysztof Lewandowski (Siedlce, PL)
Tomasz Maltz (Wrocław, PL)
Andrzej Piechocki (Łódź, PL)
Beata M. Pokryszko (Wrocław, PL)
Heike Reise (Görlitz, G)
Andrzej Samek (Kraków, PL)
Krzysztof Stefaniak (Wrocław, PL)
Małgorzata Strzelec (Katowice, PL)
Ewa Stworzewicz (Kraków, PL)
Anna Sulikowska-Drozd (Łódź, PL)
Marek Wanat (Wrocław, PL)
Andrzej Wiktor (Wrocław, PL)