RESEARCH PAPER
A new record of Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) from two temporary ponds in Warsaw (Poland)
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology, Faculty of Biology, University of Warsaw, Biological and Chemical Research Centre, Poland
 
2
Institute of Biology, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
 
 
Submission date: 2015-08-08
 
 
Final revision date: 2016-02-12
 
 
Acceptance date: 2016-02-20
 
 
Publication date: 2016-04-22
 
 
Folia Malacol. 2016;24(2):91-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Bithynia troschelii (Paasch), a species until recently regarded as a form of Bithynia leachii (Sheppard), was found in small artificial ponds in Skaryszewski Park in Warsaw in June 2014. The snail was abundant in two out of the five studied water bodies of the park. The two ponds were the only ones to become dry in winter. Snails of the genus Bithynia are able to survive periodic drying of water bodies.
 
REFERENCES (21)
1.
Beran L., Horsák M. 2009. Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. Malacol. Bohemosl. 8: 19–23.
 
2.
Falniowski A. 1989. Przodoskrzelne (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) Polski. I. Neritidae, Viviparidae, Valvatidae, Bithynidae, Rissoidae, Aciculidae. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Zool. 35: 1–148.
 
3.
Falniowski A., Glöer P., Szarowska M. 2004. Bithynia troschelii (Paasch, 1842), a giant of unknown origin? Folia Malacol. 12: 137–139. http://dx.doi.org/10.12657/fol....
 
4.
Glöer P. 2002. Süsswassergastropoden Nord- and Mitteleuropas. Die Tierwelt Deutschlands, 73, Conch Books, Hackenheim.
 
5.
Glöer P. 2004. Zur Identität von Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae). Malakol. Abh. 22: 17–22.
 
6.
Glöer P., Falniowski A., Szarowska M. 2005. Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and B. troschelii (Paasch, 1842), two distinct species? Heldia 6: 49–56.
 
7.
Glöer P., Fehér Z. 2004. Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) in Hungary (Prosobranchia: Bithyniidae). Ann. hist.-nat. Mus. nat. hung. 96: 285–297.
 
8.
Glöer P., Meier-Brook C. 1998. Süsswassermollusken. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg.
 
9.
Glöer P., Sîrbu I. 2005. New freshwater molluscs species fund in the Romanian fauna. Heldia 6: 229–238.
 
10.
Horsák M., Juřičková L., Picka J. 2013. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. Nakladatelstvi Kabourek, Zlin.
 
11.
Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca). Ślimaki (Gastropoda). Fauna Słodkowodna Polski 7, PWN, Warszawa-Poznań.
 
12.
Piechocki A. 2008. Zagrzebkowate (Bithyniidae). In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (eds). Fauna Polski. III. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, p. 381.
 
13.
Poliński W. 1917. Materyały do fauny malakozoologicznej Królestwa Polskiego, Litwy i Polesia. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. III. Wydział nauk matematycznych i przyrodniczych 27: 1–130.
 
14.
Szymkowiak A., Wierzbicka K. 2015. 2.3. Warunki geo- i hydrologiczne. In: Luniak M. (ed.). Przyroda Parku Skaryszewskiego – raport z realizacji Projektu 2014 r., pp. 10–11. http://www.miastoiptaki.pl/rap... (20.06.2015).
 
15.
Ślósarski A. 1876. Matériaux pour la faune malacologique du royaume de Pologne. Bull. Soc. Zool. Fr. 1: 291–299.
 
16.
Ślósarski A. 1877. Przyczynek do fauny malakologicznej Królestwa Polskiego. Druk K. Kowalskiego ul. Królewska N. 23, Warszawa.
 
17.
Urbański J. 1938. Beiträge zur Kenntnis der Mollusken­fauna der Wojewodschaft Poznań. II. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol. 3: 339–467.
 
18.
Urbański J. 1947. Krytyczny przegląd mięczaków (Mollusca) Polski. Ann. Univ. Mariae-Curie-Skłodowska, Sec. C 2: 1–35.
 
19.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. PZWS, Warszawa.
 
20.
Welter-Schultes F. W. 2012. European non-marine mollusc, a guide for species identification. Planet Poster Editions, Gőttingen.
 
21.
Zhadin V. I. 1952. Mollyuski presnykh i solonovatykh vod SSSR. Izd. AN SSSR, Moskva-Leningrad.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Water bodies of a city park as habitats of rare, protected and alien species of molluscs
Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Lewandowski
Folia Malacologica
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top