REVIEW
Book review: Godfrey-Smith P. 2018. Inne umysły. Ośmiornice i prapoczątki świadomości (Other Minds: The Octopus, the Sea and the Deep Origins of Consciousness)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-09-14
 
 
Corresponding author
Jarosław Maćkiewicz   

Chełmska 85/11, 95-100, Zgierz, Poland
 
 
Folia Malacol. 2019;27(3):241-245
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top