RESEARCH PAPER
New records of Desmoulin’s whorl snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda: Eupulmonata: Vertiginidae) in north-western Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
 
 
Submission date: 2020-03-03
 
 
Final revision date: 2020-06-08
 
 
Acceptance date: 2020-06-26
 
 
Publication date: 2020-07-17
 
 
Corresponding author
Anna M. Lipińska   

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Mickiewicza 33, 31-120 Cracow, Poland
 
 
Folia Malacol. 2020;28(3):216-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Vertigo moulinsiana (Dupuy) is a small, endangered species of European land snail. It has been placed on the Red List of Threatened Species in Poland, the IUCN Red List of Threatened Species and is protected in the EU by the Habitats Directive. More than 90 localities of V. moulinsiana are known in Poland. Six new localities of the species have been found in the north-west of the country. The populations in the new localities are extremely abundant, and one of them was the most abundant of all the species’ populations covered by the GIOŚ Polish State Environmental Monitoring Programme. Also V. angustior Jeffreys was found in this area.
 
REFERENCES (14)
1.
Głowaciński Z. (ed.) 2002. Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
2.
Killeen I. J. 2003. Ecology of Desmoulin’s Whorl Snail. Conserving Natura 2000 Rivers Ecology Series No. 6. English Nature, Peterborough.
 
3.
Killeen I., Moorkens E., Seddon M. 2011. Vertigo moulinsiana (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T22939A128409843. Downloaded on 10 January 2020.
 
4.
Książkiewicz Z. 2008. The narrow-mouthed whorl snail Vertigo angustior (Pulmonata: Gastropoda: Vertiginidae) – distribution and habitat disturbance in northwestern Poland. Tentacle 16: 5–6.
 
5.
Książkiewicz Z. 2009. New localities of Vertigo moulinsiana (Dupuy 1849) (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in northwestern Poland. Folia Malacologica 17: 219–222. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
6.
Lipińska A. M. 2010. Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana – rzadki gatunek ślimaka chroniony Dyrektywą Siedliskową. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66: 482–490.
 
7.
Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. A. 2012. Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. In: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (ed.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, pp. 463–481.
 
8.
Pokryszko B. M. 2004. Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). Poczwarówka jajowata. In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 324–325.
 
9.
Pokryszko B. M., Ruta R., Książkiewicz-Parulska Z. 2016. The first record of Vertigo geyeri Lindholm, 1925 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in North-Western Poland. Folia Malacologica 24: 63–68. https://doi.org/10.12657/folma....
 
10.
Ruta R., Gruszka W., Rogala S., Żuk K. 2014. Walory przyrodnicze Borów Kujańskich. Przegląd Przyrodniczy 25: 3–75.
 
11.
Solarz W. 1998. O źródłach i ujściach: co nowego w ekologii populacji. Wiadomości Ekologiczne 44: 181–194.
 
12.
Tattersfield P., McInnes R. J. 2003. Hydrological requirements of Vertigo moulinsiana. English Nature Research Report No. 549. Northminster House, Peterborough.
 
13.
Ustawa 2004. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880.
 
14.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top