RESEARCH PAPER
On the spelling of Trochulus lubomirskii vs. lubomirski (Ślósarski, 1881) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) – the opposite point of view
 
More details
Hide details
1
Department of Cell Biology, Institute of Experimental Biology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
2
Museum of Natural History, Wrocław University, Poland
 
3
Department of Animal Taxonomy and Ecology, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2013-03-01
 
 
Final revision date: 2013-04-18
 
 
Publication date: 2013-05-01
 
 
Folia Malacol. 2013;21(2):99-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses arguments for the preservation of the original spelling of the species-level name for Trochulus lubomirski (Ślósarski, 1881) versus arguments for the preservation of the amended spelling lubomirskii. The authors argue that the obvious "prevailing usage" of the spelling lubomirskii should be taken as the decisive argument to preserve this form of spelling under Art. 33.3.1 of the International Code of Zoological Nomenclature.
 
REFERENCES (48)
1.
Bába K. 2005. Patakmenti égerligetek vizsgálata Szlovákiában. Malakológiai Tájékoztató 23: 151-153.
 
2.
Barga-Więcławska J. A. 2011a. Malakocenozy w strefach nieciągłości tektonicznych na terenie Kielc w rejonach Karczówka, Brusznia, Niewachlów, Gruchawka. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 1-71.
 
3.
Barga-Więcławska J. A. 2011b. Ślimaki lądowe Świętokrzyskiego Parku Narodowego - zagrożenia i warunki ochrony. In: Andrzejewska A., Lubański A. (eds). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin 2009, pp. 397-408.
 
4.
Boettger C. R. 1926. Untersuchungen über die Entstehung eines Faunenbildes. Zur Zoogeographie der Weichtiere Schlesiens. Zeitschr. Morph. Ökol. Tiere 6: 333-414. https://doi.org/10.1007/BF0040....
 
5.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Horsák M. 2010. Land snail faunas in Polish forests: patterns of richness and composition in a post-glacial landscape. Malacologia 53: 77-134. https://doi.org/10.4002/040.05....
 
6.
Cuttelod A., Seddon M., Neubert E. 2011. European Red List of Non-marine Molluscs. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 
7.
Domokos T. 2007. A puhatestűek védelmi helyzetének változása hazánkban, különös tekintettel az elmúlt közel negyedévszázadra (1702-) 1979-2005 (Vázlatos kronológia). Malakológiai Tájékoztató (Malacological Newsletter) 25: 33-56.
 
8.
Domokos T., Pelbárt J. 2011. A magyarországi recens puhatestűek (Mollusca) magyar köznyelvi elnevezései (2011). Malakológiai Tájékoztató (Malacological Newsletter) 29: 25-39.
 
9.
Dyrdowska M. 1926. Les mollusques terrestres testacés de Posnanie et les particularités de leur distribution géographique. Bull. Soc. Amis Sci. Poznań B 2: 60-72.
 
10.
Hesse P. 1921. Beiträge zur näheren Kenntnis der Subfamilie Fruticicolinae. Arch. Moll. 53: 55-83.
 
11.
Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T., Dvořák L. 2010. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics. Malacol. Bohemoslov. Suppl. 1: 1-37.
 
12.
Hudec V. 1964. Über die Verbreitung der Schnecke Trichia striolata (C. Pfeiff.) in der Südwestslowakei. Zool. listy 13: 265-268.
 
13.
ICZN (International Commission on Zoological Nomenclature) 1999. International Code of Zoological Nomenclature, 4th Edition. The International Trust for Zoological Nomenclature, London.
 
14.
Jaeckel S. Sen. 1939. Zur Kenntnis der schlesischen Mollusken. Arch. Moll. 71: 154-156.
 
15.
Jungbluth J. H., Knorre D. von 2009. Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. 6. revidierte und erweiterte Fassung 2008. Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 81: 1-28.
 
16.
Kantor Yu. I., Sysoev A. V. 2005. Catalogue of molluscs of Russia and adjacent countries. A. N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow.
 
17.
Kaznowski K. 1938. Materiały do fauny malakologicznej Gór Świętokrzyskich. In: Sprawozdania współpracowników Sekcji zoologicznej Oddziału Krakowskiego. Spraw. Kom. Fizyogr. Kraków 71: 32-33.
 
18.
Kaznowski K. 1939. Materiał mięczaków z mało pod tym względem zbadanego terenu Gór Świętokrzyskich. In: Sprawozdania współpracowników Sekcji zoologicznej Oddziału Krakowskiego. Spraw. Kom. Fizyogr. Kraków 72: 29.
 
19.
Kimakowicz M. von 1890. Beitrag zur Molluskenfauna Siebenbürgens. II. Nachtrag. Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturwiss. Hermannstadt. 40: 1-113.
 
20.
Klemm W. 1954. Klassen Gastropoda und Bivalva. In: Franz H. (ed.). Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Eine Gebietsmonographie. Der 1. Band. Wagner, Innsbruck, pp. 210-280.
 
21.
Klemm W. 1974. Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich. Denkschrift. Österreich. Akad. Wissenschaft. 117: 1-503.
 
22.
Koralewska-Batura E. 1992. Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. Seria Zoologia 18, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
23.
Ložek V. 1956. Klíč československých měkkýšů. SAV, Bratislava.
 
24.
Ložek V. 1971. Karpatský hlemýzď Trichia lubomirski (Slosarski) na Luznici. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 11: 63-66.
 
25.
Młodzianowska-Dyrdowska M. 1928. Ślimaki lądowe skorupowe w Poznańskiem i właściwości ich rozmieszczenia. Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań 4: 1-96.
 
26.
Páll-Gergely B., Farkas R., Deli T., Welter-Schultes F. 2013. Plicuteria lubomirski (Ślósarski, 1881), a forgotten element of the Romanian mollusc fauna, with notes on the correct spelling of its name (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). Folia Malacol. 21: 91-97. https://doi.org/10.12657/folma....
 
27.
Piechocki A., Riedel A. 1997. Mollusca. In: Razowski J. (ed.). Checklist of animals of Poland. PAS, Cracow, pp. 104-121.
 
28.
Pokryszko B. M., Riedel A. 1999. Polish malacology - past, present and future. Folia Malacol. 7: 275-291. https://doi.org/10.12657/folma....
 
29.
Poliński W. 1914. Ślimaki Ojcowa. Spraw. Kom. Fizyogr. Kraków 48: 16-50.
 
30.
Poliński W. 1917. Materyały do fauny malakozoologicznej Królestwa Polskiego, Litwy i Polesia. Prace Wydz. III Tow. Nauk. Warsz. 27: 1-130.
 
31.
Poliński W. 1919. Rozsiedlenie geograficzne Helicidów w Polsce (szkic zoogeograficzny z mapką). Przegl. Geogr. Warszawa 1: 269-280.
 
32.
Poliński W. 1924. Anatomisch-systematische und zoogeographische Studien über die Heliciden Polens. Bull. Acad. Pol. Sci. Lett., Cl. Sci. Math. Nat., B, Cracovie 1924: 131-279.
 
33.
Proćków M. 2009. The genus Trochulus Chemnitz, 1786 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) - a taxonomic revision. Folia Malacol. 17: 101-176. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
34.
Reischütz P. L. 1982. Zur Verbreitung von Helicodiscus singleyanus inermis H. B. Baker und Plicuteria lubomirskii (Slosarski) in Niederösterreich. Mitt. Zool. Ges. Braunau 4: 131-132.
 
35.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog Fauny Polski 36. PWN, Warszawa.
 
36.
Riedel A., Pokryszko B. M. 1999. Malakologia polska. Historia, stan obecny, perspektywy. Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
37.
Shileyko A. A. 1978a. On the systematics of Trichia s. lat. (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiidae). Malacologia 17: 1-56.
 
38.
Shileyko A. A. 1978b. Nazemnye mollyuski nadsemeystva Helicoidea. Fauna SSSR, N.S., 117, Mollyuski III, 6. Nauka, Leningrad.
 
39.
Shileyko A. A. 2006. Treatise on recent terrestrial pulmonate Molluscs. Part 14. Ruthenica, Supplement 2: 1907-2047.
 
40.
Sulikowska-Drozd A. 2008. Hygromiidae. In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (eds). Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Vol. III. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, pp. 401-402, 423.
 
41.
Sysoev A., Shileyko A. 2009. Land snails of Russia and adjacent countries. Pensoft, Sofia-Moscow.
 
42.
Ślósarski A. 1881. Materyjały do Fauny malakologicznéj Królestwa Polskiego [I-III]. Pam. Fizyjogr. Warszawa 1: 292-320.
 
43.
Ślósarski A. 1883. Materyjały do fauny malakologicznéj Królestwa Polskiego. [IV]. Pam. Fizyjogr. Warszawa 3: 431-445.
 
44.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa.
 
45.
Wagner A. J. 1915. Beiträge zur Anatomie und Systematik der Stylomatophoren aus dem Gebiete der Monarchie und der angrenzenden Balkanländer. Denkschr. Math.-Nat. Kl. Akad. Wiss. Wien 91: 429-498. https://doi.org/10.5962/bhl.ti....
 
46.
Welter-Schultes F. W. 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen.
 
47.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
48.
Witkowski Z. J., Król W., Solarz W. (eds) 2003. Carpathian List Of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Vienna-Cracow.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Type Material of South-American Land Snails (Mollusca: Gastropoda) of Władysław Emanuel Lubomirski Collection Deposited in the Museum and Institute of Zoology, Warsaw, Poland
Abraham Breure, Dominika Mierzwa-Szymkowiak, Magdalena Kowalewska-Groszkowska
Annales Zoologici
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top