RESEARCH PAPER
Terrestrial gastropods of the nature reserve Stary Zagaj and the town of Skępe (Dobrzyńskie Lakeland). The malacocoenosis structure as an indicator of anthropogenic influence in north-central Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Invertebrate Systematics and Ecology, Institute of Biology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
 
2
Museum of Natural History, University of Wrocław, Poland
 
 
Submission date: 2020-02-29
 
 
Final revision date: 2020-05-05
 
 
Acceptance date: 2020-05-25
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Elżbieta Kuźnik-Kowalska   

Department of Invertebrate Systematics and Ecology, Institute of Biology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Poland
 
 
Folia Malacol. 2020;28(2):141-155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Thirty nine species of terrestrial gastropods were recorded from the little studied Dobrzyńskie Lakeland (north-central Poland): the nature reserve Stary Zagaj and the town of Skępe (30 from the nature reserve, 27 from the town, 18 species in common, 9 town only, 12 reserve only). The number of species per site ranged from 8 to 21 (mean 13.88), the number of specimens from 38 to 1,224 (mean 347.7). The aim of the inventory was to fill the gaps in the distribution knowledge and to identify symptoms of anthropogenic influence on the malacocoenoses. Most species were euryoecious and/or widely distributed. The results were compared to other biogeographically and ecologically similar, but mostly less human-affected areas. The studied habitats showed unbalanced dominance structure, small between-site similarity and small proportion of forest-dwellers, combined with the near-absence or absence of clausiliids and other tree-climbing and/or timber-dependent species. These seem to be crucial symptoms of anthropogenic changes in effect at present or in the past.
 
REFERENCES (45)
1.
Baur B. 1989. Growth and reproduction in the minute land snail Punctum pygmaeum (Draparnaud). Journal of Molluscan Studies 55: 383–387. https://doi.org/10.1093/mollus....
 
2.
Bulman K. 1990. Life history of Carychium tridentatum (Risso, 1826) (Gastropoda: Pulmonata: Ellobiidae) in the laboratory. Journal of Conchology 33: 321–333.
 
3.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2004. Land mollusc faunas of Białowieża forest (Poland), and the character and survival of forest faunas in the North European Plain. Journal of Molluscan Studies 70: 149–164. https://doi.org/10.1093/mollus....
 
4.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2005. Estimating the species richness and composition of land mollusc communities: problems, consequences and practical advice. Journal of Conchology 38: 529–547.
 
5.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2006. Forest snail fauna in the Kaszuby Uplands (Pomerania): a rich northern refuge. Folia Malacologica 14: 75–82. https://doi.org/10.12657/folma....
 
6.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Horsák M. 2010. Land snail faunas in Polish forests: patterns of richness and composition in a post-glacial landscape. Malacologia 53: 77–134. https://doi.org/10.4002/040.05....
 
7.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Horsák M., Sirbu I., Gheoca V. 2011. Forest snail faunas from Transylvania (Romania) and their relationship to the faunas of Central and Northern Europe. Biological Journal of the Linnean Society 102: 471–479. https://doi.org/10.1111/j.1095....
 
8.
Drozdowski A. 1980. Ślimaki (Gastropoda) obszaru kujawsko-pomorskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Biologia 23: 25–36.
 
9.
Drozdowski A. 1997. Uwagi o ślimakach wymarłych i ginących na obszarze kujawsko-pomorskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Biologia 53: 3–7.
 
10.
Dyduch A. 1980. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria) wybranych zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i Puszczy Niepołomickiej. Ochrona Przyrody 43: 223–272.
 
11.
Dzięczkowski A. 1972. Badania ilościowe ślimaków buczyn południowo-zachodniej Polski. Studium ekologiczno-faunistyczne. Prace Komisji Biologicznej PTPN 35: 243–332.
 
12.
EEC 1992. Council directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (The habitats and species directive), Annex II, 92/43/EEC. Official Journal of the European Communities No L 206/7, Brussels Council Directive.
 
13.
Horsák M., Hájek M. 2005. Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Western Carpathian rich fens. Journal of Conchology 38: 683–700.
 
14.
IUCN 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. Available online at http://www.iucnredlist.org (accessed 14 October 2019).
 
15.
Kępczyński K. 1960. Zespoły roślinne Jezior Skępskich i otaczających je łąk. Studia Societatis Scientiarum Torunensis 6: 1–244.
 
16.
Kępczyński K. 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
17.
Kępczyński K., Cyzman W. 1995. Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Stary Zagaj” koło Skępego. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Biologia 48: 93–136.
 
18.
Kopliński M., Szlubowski K., Smółka M., Długosz S. 2010. Miasto i gmina Skępe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Część A. Available online at https://skepe.bip.net.pl/?a=12... (accessed 14 October 2019).
 
19.
Książkiewicz Z., Biereżnoj-Bazille U., Krajewski Ł., Gołdyn B. 2015. New records of Vertigo geyeri Lindholm, 1925, V. moulinsiana (Dupuy, 1849) and V. angustior Jeffreys, 1830 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in Poland. Folia Malacologica 23: 121–136. https://doi.org/10.12657/folma....
 
20.
Kuźnik-Kowalska E. 1999. Life cycle and population dynamics of Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Endodontidae). Folia Malacologica 7: 5–17. https://doi.org/10.12657/folma....
 
21.
Kuźnik-Kowalska E., Proćków M. 2016. Reproductive biology and growth of two Vallonia species in laboratory conditions (Gastropoda: Eupulmonata: Valloniidae). Folia Malacologica 24: 265–273. https://doi.org/10.12657/folma....
 
22.
Marzec M. 2010. Romincka Forest – a malacofauna refuge of European significance. Folia Malacologica 18: 71–82. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
23.
Matuszkiewicz J. M. 2008. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa.
 
24.
MolluscaBase 2019. Available online at www.molluscabase.org (accessed 14 October 2019).
 
25.
Moorkens E., Killeen I., Seddon M. 2012. Vertigo angustior. The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T22935A16658012.
 
26.
Morton J. E. 1954. Notes on the ecology and annual cycle of Carychium tridentatum at Box Hill. Proceedings of the Malacological Society of London 31: 30–46. https://doi.org/10.1093/oxford....
 
27.
Nowak L., Stańczak J., Znajewska A. 2013. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2013 r.). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. Available online at www.stat.gov.pl (accessed 30 September 2018).
 
28.
Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Habilitation Thesis, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.
 
29.
Pieńkowska J. R., Proćków M., Górka M., Lesicki A. 2018. Distribution of Monacha claustralis (Rossmässler, 1834) and M. cartusiana (O. F. Müller, 1774) (Eupulmonata: Hygromiidae) in Central European and Balkan countries: new data. Folia Malacologica 26: 103–120. https://doi.org/10.12657/folma....
 
30.
Pokryszko B. M. 1990. Life history and population dynamics of Vertigo pusilla O. F. Müller (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae), with some notes on shell and genital variability. Annales Zoologici 43: 407–432.
 
31.
Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. 2005. Geographical variation in the composition and richness of forest snail faunas in northern Europe. Records of the Western Australian Museum, Supplement 68: 115–132. https://doi.org/10.18195/issn.....
 
32.
Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. 2006. Land snail communities at Lake Hańcza (NE. Poland). Folia Malacologica 14: 63–69.
 
33.
Pokryszko B. M., Ruta R., Książkiewicz-Parulska Z. 2016. The first record of Vertigo geyeri Lindholm, 1925 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in North-Western Poland. Folia Malacologica 24: 63–68. https://doi.org/10.12657/folma....
 
34.
Raport 2018. Raport o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2018. Available online at http://bip.skepe.pl/?c=597 (accessed 16 October 2019).
 
35.
Rąkowski G., Wójcik J., Walczak M., Smogorzewska M., Brodowska M. 2005. Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
36.
Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M. 2012. Obszary Natura 2000 w Polsce II. Specjalne obszary ochrony siedlisk w Polsce Północnej. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 
37.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe. Gastropoda terrestria. Katalog Fauny Polski 46. PWN, Warszawa.
 
38.
Schenková V., Horsák M., Plesková Z., Pawlikowski P. 2012. Habitat preferences and conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland. Journal of Molluscan Studies 78: 105–111. https://doi.org/10.1093/mollus....
 
39.
Sulikowska-Drozd A. 2010. Nature reserves Grądy nad Moszczenicą and Grądy nad Lindą – refuges of forest malacofauna in central Poland. Folia Malacologica 18: 59–69. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
40.
Sulikowska-Drozd A. 2011. Ślimaki lądowe Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67: 244–253.
 
41.
Szybiak K. 2000. Malacocenoses of the valley of the stream Pieniński Potok, Pieniny National Park. Folia Malacologica 8: 249–256. https://doi.org/10.12657/folma....
 
42.
Umiński T. 1975. Vitrinidae (Mollusca, Gastropoda) of Poland. Their density and related problems. Annales Zoologici 33: 17–33.
 
43.
Whitney M. E. 1938. Some observations on the reproductive cycle of a common land snail, Vallonia pulchella, influence of environmental factors. Proceedings of the Indiana Academy of Science 47: 299–307.
 
44.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
45.
Zając K., Książkiewicz Z., Lipińska A. 2012. Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri Lindholm, 1925. In: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (eds). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik monitoringu. Część II. GIOŚ, Warszawa, pp. 447–462.
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top