RESEARCH PAPER
Changes in the distribution of Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic, monitoring and notes on habitat requirements
 
 
More details
Hide details
1
Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Regional Office Kokořínsko – Máchův kraj Protected, Mělník, Czech Republic
 
 
Submission date: 2015-04-30
 
 
Final revision date: 2015-06-09
 
 
Acceptance date: 2015-06-10
 
 
Publication date: 2015-08-20
 
 
Corresponding author
Luboš Beran   

Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Regional Office Kokořínsko – Máchův kraj Protected, Česká 149, CZ–276 01 Mělník, Czech Republic
 
 
Folia Malacol. 2015;23(3):211-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The data on the distribution of Anisus vorticulus (Troschel) in the Czech Republic are summarised and analysed, including information on habitats, co-occurrence and monitoring data from selected sites. The species occurs mainly in the floodplains of the biggest Czech rivers. It has always been rare; in the Czech Republic it mostly inhabits small pools and oxbows. Stream regulation, eutrophication and destruction of sites have gradually caused a considerable decline in its population. Selected sites have been monitored since 1999. The highest recorded abundance is 632 specimens per monitoring plot (0.5×0.5 m) and generally fluctuates from 2 to 150 individuals per plot. The highest densities are usually recorded in pools overgrown with Lemna trisulca. A gradual decline or probable extinction have been documented; they mainly result from changes caused by natural succession. Intentional transfers (repatriations, introductions) of A. vorticulus have been tested and the results show that they may constitute a conservation measure.
 
REFERENCES (41)
1.
Beran L. 1997a. Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Mollusca; Gastropoda) in the Czech Republic. Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná 166: 55–58.
 
2.
Beran L. 1997b. Vodní měkkýši rybníků v okolí Lázní Bohdaneč. Vč. sb. přír. – Práce a studie 5: 107–112.
 
3.
Beran L. 1998. Svinutec tenký (Anisus vorticulus). Ochrana přírody 9: 272–273.
 
4.
Beran L. 2000. Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. Acta Univ. Palacki. Olomuc. Fac. Rer. Nat., Biol. 38: 17–28.
 
5.
Beran L. 2002. Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník přírodovědného klubu v Uh.Hradišti, Supplementum 10.
 
6.
Beran L. 2009. The first record of Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae) in Croatia? Malacol. Bohemosl. 8: 70.
 
7.
Beran L. 2010. Má svinutec tenký v ČR budoucnost? Ochrana přírody 65: 7–9.
 
8.
Beran L., Horsák M. 1998. Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 62: 7–23.
 
9.
Beran L., Horsák M. 1999. Mollusca. In: Opravilová V., Vaňhara J., Sukop I. (eds). Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 101: 79–87.
 
10.
Beran L. Juřičková L., Horsák M. 2005. Mollusca (měkkýši). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp. 69–74.
 
11.
Beran L., Škodová J. 2013. Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy). Malacol. Bohemosl. 12: 93–98.
 
12.
Brabenec J. 1976. Malakologické poměry státních přírodních rezervací Bohdanečský rybník a rybník Matka a U Houkvice. Práce a studie, Přír. 8: 135–142.
 
13.
Colling M., Schröder E. 2006. Anisus vorticulus (Troschel, 1834). In: Petersen B., Ellwanger G. (eds). Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH Richtlinie in Deutschland, Band 3: Arten der EU Osterweiterung. Schrift. Landschaftspf. Naturschutz 69: 155–163.
 
14.
Frank Ch., Reischütz P. L. 1994. Rote Liste gefährdeter Weichtiere Österreichs (Mollusca: Gastropoda und Bivalvia). In: Gepp J. (ed.). Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs (5. Auflage; Bearbeitungsstand 1990). Grüne Reihe BM Umwelt Jugend Familie 2: 283–316.
 
15.
Glöer P., Diercking R. 2010. Atlas der Süßwassermol­lusken. Rote Liste, Verbreitung, Ökologie, Bestand und Schutz. Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg.
 
16.
Glöer P., Groh K. 2007. A contribution to the biology and ecology of the threatened species Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae). Mollusca 25: 33–40.
 
17.
Horsák M. 2000. První nález Anisus vorticulus (Troschel, 1834) v CHKO Poodří (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49: 95–96.
 
18.
Horsák M., Juřičková L., Picka J. 2013. Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.
 
19.
Hudec V. 1956. Měkkýši v rezervaci Písečný rybník u Milotic. Ochrana přírody 11: 308–309.
 
20.
Hudec V. 1962. Příspěvek k malakologickým výzkumům Dolnomoravského úvalu. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná 131: 65–75.
 
21.
Jungbluth J. H., Knorre D. 2009. Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. Mitt. Dtsch. Malakozool. Ges. 81: 1–28.
 
22.
Killeen I. J. 1999. Species recovery programme: 1998 monitoring survey of ditches in East Anglia for the freshwater snail Anisus vorticulus (Troschel, 1834). English Nature Research Reports 331, Peterborough.
 
23.
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. Jr., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. (eds) 2002. Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
 
24.
Ložek V. 1946. Některé nové nálezy vzácnějších měkkýšů. Časopis Národního musea, Oddíl přírodovědný 115: 148–151.
 
25.
Ložek V. 1947. Malakozoologické novinky z ČSR. I. Časopis Národního musea, Oddíl přírodovědný 116: 125–134.
 
26.
Ložek V. 1955. Měkkýši lužní reservace u Kozel nad Labem. Ochrana přírody 10: 186.
 
27.
Ložek V. 1957. Okružák Anisus vorticulus (Troschel) v Moravské bráně. Časopis Národního musea, Oddíl přírodovědný 126: 192.
 
28.
Ložek V. 1958. Malakozoologické novinky z ČSR. IV. Časopis Národního musea, Oddíl přírodovědný 127: 120–131.
 
29.
Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca), Ślimaki (Gastropoda). Fauna Słodkowodna Polski 7. PWN, Warszawa–Poznań.
 
30.
Pruner L., Míka P. 1996. Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana 32 (Suppl.): 1–175.
 
31.
Schniebs K., Reise H., Bößneck 2006. Rote Liste Mollusken Sachsens. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege.
 
32.
Slavík A. 1868. Monografie českých měkkýšů zemských i sladkovodních. Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech, Praha 1: 79–133.
 
33.
Šteffek J., Vávrová Ľ. 2006. Current ecosozological status of molluscs (Mollusca) of Slovakia in accordance with categories and criterion of IUCN – version 3.1. (2001). In: Kyrychuk G. Y. (ed.). Molluscs: Perspective of Development and Investigation, 27–29th September 2006, Zytomyr, Ukraine: 266–276.
 
34.
Terrier A., Castella E., Falkner G., Killeen I. J. 2006. Species account for Anisus vorticulus (Troschel,1834) (Gastropoda: Planorbidae), a species listed in annexes II and IV of the Habitats Directive. J. Conchol. 39: 193–205.
 
35.
Uličný J. 1892–1895. Měkkýši čeští. Klub přírodovědný, Praha.
 
36.
Van Damme D. 2012. Anisus vorticulus. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. Downloaded on 19 March 2014, www.iucnredlist.org.
 
37.
Watson A. M., Ormerod S. J. 2004. The microdistribution of three uncommon freshwater gastropods in the drainage ditches of British grazing marshes. Aquat. Conserv. 14: 221–236. http://dx.doi.org/10.1002/aqc.....
 
38.
Zając K. 2005. Threatened molluscs of Poland. Tentacle 13: 13–15.
 
39.
Zettler M. L. 2013. Some ecological peculiarities of Anisus vorticulus (Troschel,1834) (Gastropoda: Planorbidae) in Northeast Germany. J. Conchol. 41: 389–398.
 
40.
Zettler M. L.,Wachlin V. 2010. Steckbriefe der in M–V vorkommenden Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie: Anisus vorticulus (Troschel, 1834). Online at http://www.lung.mv-regierung.d..., accessed February 2012.
 
41.
Zimmermann F. 1916. Die Fauna und Flora der Grenzteiche bei Eisgrub I. Gastropoda et Acephala. Verh. Naturforsch. Ver. 14: 1–25.
 
 
CITATIONS (3):
1.
Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Radovan Coufal, Libor Dvořák, Jaroslav Hlaváč, Jitka Horáčková, Veronika Horsáková, Lucie Juřičková, Tereza Kosová, Juraj Čačaný, Dana Szabóová, Dagmar Říhová, Branislav Tej, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca
 
2.
Měkkýši údolí horního a středního Kačáku [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]
Štěpánka Podroužková, Lucie Juřičková, Hana Hronová, Luboš Beran, Dagmar Říhová, Vojen Ložek
Malacologica Bohemoslovaca
 
3.
Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku [Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia]
Tomáš Čejka, Ján Černecký, Viktória Ďuricová
Malacologica Bohemoslovaca
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top