RESEARCH PAPER
Effect of zinc ions on the lung and cutaneous diffusive respiration of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) of the Ukrainian river network
 
More details
Hide details
1
Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine
 
2
Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine
 
 
Submission date: 2022-03-31
 
 
Final revision date: 2022-06-08
 
 
Acceptance date: 2022-07-08
 
 
Online publication date: 2022-09-02
 
 
Publication date: 2022-09-02
 
 
Corresponding author
Olena Uvayeva   

Zhytomyr Polytechnic State University, Chudnivska Str. 103, 10005 Zhytomyr, Ukraine
 
 
Folia Malacol. 2022;30(3):135-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Toxicological studies were performed to analyze the effect of Zn2+ in different concentrations on the lung and cutaneous diffusive respiration of great ramshorn Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) allospecies from the two geographically separate populations. At 0.5 MPC Zn2+ in the water containing experimental molluscs, there were no statistically significant changes in the number or duration of inspirations compared to the control. Increasing the concentration of toxicant to 2 MPC was accompanied by a sharp increase in both (p≤0.001), as also in the volume of inspirations (p≤0.05). Increasing concentrations to 5 and 10 MPC was followed by drastic and statistically significant impairments of pulmonary respiration indices. Avoidance also collapsed at these higher concentrations, and the accumulation of thick mucus inhibiting respiration resulted in heavy mortality. Trends were the same in both “western” and “eastern” allospecies, although the latter appeared marginally less resistant. The main reason for changes in respiratory function is the damage inflicted by toxicant on the lung and cutaneous respiratory epithelium. The effects are highly intensified production of mucus which completely blocks oxygen intake by cutaneous epithelium and induces cell death in the respiratory epithelium.
 
REFERENCES (41)
1.
Alekseyev V. A. 1981. Osnovnyye printsipy sravnitel’no-toksikologicheskogo eksperimenta. Gidrobiologicheskiy Zhurnal 17: 92–100.
 
2.
Babych Yu., Pinkina T. 2021. Vplyv ioniv vazhkykh metaliv na ekotoksykologichni pokaznyky vytushky rohovoyi (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Visnyk L’vivs’koho Universytetu. Seriya biologichna 81: 76–83. https://doi.org/10.30970/vlubs....
 
3.
Borovikov V. P. 2013. Populyarnoye vvedeniye v sovremennyy analiz dannykh v sisteme STATISTICA. Goryachaya liniya – Telekom, Moskva.
 
4.
Davydova S. L., Tagasov V. Y. 2002. Tyazhelyye metally kak supertoksikanty XXI veka. Izdatel’stvo RUDN, Moskva.
 
5.
De Lisi A., Prato E., Biandolino F., Sarli G., Negro D., La Piana G., Marzulli D. 2013. Hepatopancreas mitochondria of Mytilus galloprovincialis: effect of zinc ions on mitochondrial bioenergetics and metabolism. Turkish Journal of Biology 37: 565–572. https://doi.org/10.3906/biy-13....
 
6.
Dudnyk S. V., Yevtushenko M. Yu. 2013. Vodna toksykolohiya: osnovni teoretychni polozhennya ta yikh praktychne zastosuvannya: monohrafiya. Vydavnytstvo Ukrayins’koho Fitosotsiolohichnoho Tsentru, Kyiv.
 
7.
Frid C. L. J., Caswell B. A. 2017. Marine pollution. Oxford University Press, Oxford.
 
8.
Garbar D. 2003. Diagnostichne znachennya konkhologichnikh oznak molyuskiv rodu Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata). Visnik Zhitomirs’­kogo Derzhavnogo Pedagogichnogo Universitetu Imeni Ivana Franka 11: 238–240.
 
9.
Garbar A., Garbar D. 2006. Genogeograficheskiy podkhod k sistematike mollyuskov na primere allovidovogo kompleksa Planorbarius corneus s. l. Ekologo-Fiziologichni ta Faunistychni Aspekty Doslidzhennya Molyuskiv, Yikh rol’ u Bioindykatsiyi Stanu Navkolyshn’ogo Seredovyshcha 2: 57–59.
 
10.
Harbar O., Harbar D., Stadnychenko A., Babych Y. 2021. Ecotoxicological responses of two Planorbarius corneus s. lato (Mollusca, Gastropoda) allospecies to exposure of heavy metals. International Journal of Aquatic Biology 9: 423–431. https://doi.org/10.22034/ijab.....
 
11.
Hiriy V. A., Kolisnyk I. A., Kosovets’ O. O., Kuznyetsova T. O. 2011. Dynamika yakosti poverkhnevykh vod Ukrayiny na pochatku XXI stolittya. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya 4: 129–130.
 
12.
Jones I. D. 1961. Aspects of respiration of Planorbis corneus and Lymnaea stagnalis. Comparative Biochemistry and Physiology 4: 1–29.
 
13.
Jorge R., Lemos D., Moreira G. 2007. Effect of zinc and benzene on respiration and excretion of mussel larvae (Perna perna) (Linnaeus, 1758) (Mollusca; Bivalvia). Brazilian Journal of Biology 67: 111–115. https://doi.org/10.1590/S1519-....
 
14.
Khayatzadeh J., Abbasi E. 2010. The effects of heavy metals on aquatic animals. Proceedings of 1st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University. Applied Informatics. Mashad Branch (Iran): 688–694.
 
15.
Khlebovich V. V. 1981. Akklimatsiya vodnykh organizmov. Nauka, Leningrad.
 
16.
Kyrychuk H. E., Stadnychenko A. P. 2009. Vlyyanye trematodnoy ynvazyy y yonov tsynka vodnoy sredy na hemotsyty y nekotorye hematolohycheskye pokazately Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Hydrobyolohycheskyy Zhurnal 45: 111–120.
 
17.
Kyrychuk H. E., Stadnychenko A. P., Pershko I. O. 2002. Vliyaniye trematodnoy invazii na nakopleniye tyazhelykh metallov prudovikom ozernym (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae). Parazitologiya 36: 295–303.
 
18.
Kotkova T. M., Selezn’ova H. O. 2011. Dynamika biolohichnoho ta khimichnoho spozhyvannya kysnyu v r. Zherev ta yiyi osnovnykh prytokakh. Visnyk Zhytomyrs’koho Natsional’noho Ahroekolohichnoho Universytetu 1: 144–150.
 
19.
Krogh A. 1941. Comparative physiology of respiratory mechanisms. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 
20.
Li X. F., Wang P. F., Feng C. L., Liu D. Q., Chen J. K., Wu F. C. 2019. Acute toxicity and hazardous concentrations of zinc to native freshwater organisms under different pH values in China. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 103: 120–126. https://doi.org/10.1007/s00128....
 
21.
Linnik P. N. 1999. Tyazhelyye metally v poverkhnostnykh vodakh Ukrainy: soderzhaniye i formy migratsii. Gidrobiologicheskiy Zhurnal 35: 22–42.
 
22.
Metelev V. V., Kanayev A. I., Dzasokhova N. G. 1971. Vodnaya toksikologiya. Kolos, Moskva.
 
23.
Mezhzherin S. V., Garbar D., Garbar A. 2005. Sistematicheskaya struktura kompleksa Planorbarius corneus s. l. (Gastropoda, Pulmonata): analiz allozimnykh markerov i morfologicheskikh priznakov. Vestnik Zoologii 39: 11–17.
 
24.
Myslyva T. M., Kot I. S. 2011. Vazhki metaly u vodakh malykh richok i bolit Zhytomyrs’koho Polissya. Visnyk Zhytomyrs’koho Natsional’noho Ahroekolohichnoho Universytetu 1: 58–66.
 
25.
Oros A., Gomoiu M.-T. 2010. Comparative data on the accumulation of five heavy metals (cadmium, chromium, copper, nickel, lead) in some marine species (molluscs, fish) from the Romanian sector of the Black Sea. Cercetari Marine 39: 89–108.
 
26.
Pinkina T. V. 2010. Ekotoksykolohichna kharakterystyka stavkovyka ozernoho za diyi na n’oho vazhkykh metaliv vodnoho seredovyshch. Pryrodnychyy Al’manakh, Seriya Biologichni Nauky 14: 138–151.
 
27.
Pinkina T. V., Pinkin A. A. 2019. Otsinka vplyvu ioniv vazhkykh metaliv na kharchovu povedinku molyuskiv (Gastropoda). Biologiya ta Ekologiya 5: 83–90.
 
28.
Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny 2013. Pravyla okhorony poverkhnevykh vod vid zabrudnennya zvorotnymy vodamy. Kabinet ministriv, Kyiv.
 
29.
Régondaud I. 1961. Development de la covité pulmonaire et de la covité palleale chez Lymnaea stagnalis. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 252: 173–181.
 
30.
Romanenko V. D. 2001. Osnovy hidroekolohiyi. Oberehy, Kyiv.
 
31.
Rostern N. T. 2017. The effects of some metals in acidified waters on aquatic organisms. Oceanography & Fisheries Open Access Journal 4: 555645. https://doi.org/10.19080/OFOAJ....
 
32.
Stadnychenko A. P. 1990. Prudovikoobraznyye (puzyrchikovyye, vitushkovyye, katushkovyye). Fauna Ukrainy. Naukova Dumka, Kiyev.
 
33.
Stadnychenko A. P. 2013. Dobova tsyklichnist’ lehenevogo dykhannya prisnovodnykh molyuskiv. Gidrobiologicheskiy Zhurnal 49: 44–50.
 
34.
Stadnychenko A. P., Slastenko N. N., Guzenko O. V., Svytel’skyy N. M., Sychevskiy A. S. 1996. Vliyaniye trematodnoy invazii i azotnokislogo svintsa na legochnoye i kozhnoye dykhaniye Lymnaea stagnalis (Mollusca: Lymnaeidae). Parazitologiya 30: 76–80.
 
35.
Stadnychenko A. P., Uvaieva O. I., Vyskushenko A. P. 2020. Spryazhenyy vplyv tsynku i hel’mintnoyi invaziyi na trofolohichni pokaznyky Lymnaea palustris (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Pryrodnychyy Al’manakh, Seriya Biologichni Nauky 28: 85−94. https://doi.org/10.32999/ksu25....
 
36.
Starobogatov Ya. I. 1967. K postroyeniyu sistemy presnovodnykh legochnykh mollyuskov. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR 42: 280–304.
 
37.
Tsai W., Chou H., Chen C., Liang H., Liao C. 2004. Growth toxicity bioassays of abalone Haliotis diversicolor supertexta exposed to waterborne zinc. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 72: 70–77. https://doi.org/10.1007/s00128....
 
38.
Udris G. A., Neyland Y. A. 1981. Biologicheskaya rol’ cinka. Zinatne, Riga.
 
39.
Uvayeva O. I., Stadnychenko A. P., Babych Y. V., Andriychuk T. V., Maksymenko Yu. V., Vyskushenko D. A., Ignatenko O. O., Pinkina T. V. 2022a. Influence of some heavy metals to the pulmonary and direct diffusive respiration of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) from the Ukrainian river system. Ecologica Monte­negrina 52: 57–67. https://doi.org/10.37828/em.20....
 
40.
Uvayeva O., Stadnychenko A., Babych Y. 2022b. Słodkowodna malakofauna na Ukrainie w warunkach rosnącego antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska. XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne, 12–14.05.2022, Toruń. In: Kobak J. (ed.) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Nau­kowe, Poznań, pp. 49–50.
 
41.
Vyshnevsky V. I. 2000. Richky i vodoymy Ukrayiny. Stan i vykorystannya. Vipol, Kyiv.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Effect of nickel ions on ecotoxicological responses of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) of the Ukrainian river network
Olena Uvayeva, Yuliia Ikonnikova, Agnessa Stadnychenko
Folia Malacologica
 
2.
DISSECTING BIOCHEMICAL MECHANISMS THAT MEDIATE TOLERANCE TO MILITARY CHEMICAL STRESSORS IN DIVERSE MALACOLOGICAL SYSTEMS
Illia Tsyhanenko-Dziubenko, Vaida Šerevičienė, Volodymyr Ustymenko
Environmental Problems
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top