RESEARCH PAPER
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). III. Families: Aciculidae J. E. Gray, 1850, Carychiidae Jeffreys, 1830, Succineidae H. Beck, 1837, Cochlicopidae Pilsbry, 1900
 
More details
Hide details
1
Department of General Zoology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2010-12-06
 
 
Final revision date: 2011-03-17
 
 
Acceptance date: 2011-06-17
 
 
Publication date: 2020-04-07
 
 
Folia Malacol. 2012;20(1):11-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents data on 10 terrestrial snail species: Platyla polita (W. Hartmann, 1840), Carychium (Carychium) minimum O. F. Müller, 1774, C. (Saraphia) tridentatum (Risso, 1826), Succinea putris (Linnaeus, 1758),Succinella oblonga (Draparnaud, 1801), Oxyloma (Oxyloma) elegans (Risso, 1826), O. (O.) sarsii (Esmark, 1886),Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774), C. lubricella (Rossmässler, 1834), C. nitens (M. von Gallenstein, 1848), recorded over the last fifty years in the Wielkopolska district (W. Poland). They include species location in the UTM grid on the map of Wielkopolska. Among those species Cochlicopa lubrica (663 sites) and Succinea putris (422 sites) are the most frequent in Wielkopolska.
 
REFERENCES (66)
1.
Antczak Z. 1958. Mięczaki okolic Piły na tle malakofauny Ziemi Lubuskiej. M. Sc thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
2.
Armbruster G. 1994. The taxonomically relevant parts of the male genitalia of Cochlicopa: seasonal variability within two field populations and observatios under laboratory conditions (Gastropoda: Pulmonata: Cochilicopidae). Malak. Abh. 17: 47-55.
 
3.
Armbruster G. Schlegel M. 1994. The land-snail species of Cochlicopa (Gastropoda: Pulmonata: Cochilicopidae): presentation of taxon-specfic allozyme patterns, and evidence for a high level of self-fertilization. J. Zool. Syst. Evol. 32: 282-296. https://doi.org/10.1111/j.1439....
 
4.
Barker G. M. 2001. Gastropods on land: phylogeny, diversity and adaptive morphology. In: Barker G. M. (ed.). The biology of terrestrial molluscs. CABI Publ., Wallingford.
 
5.
Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Pr. Kom. Biol. PTPN 25: 1-124.
 
6.
Boeters H. D., Gittenberger E., Subai P. 1989. Die Aciculidae (Mollusca: Gastropoda: Prosobranchia). Zool. Verh. 252: 1-234.
 
7.
Bzdziel-Grenda I. 1952. Mięczaki rzeki Wełny. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of Zoology, AMU, Poznań.
 
8.
Chmura U. 1975. Mięczaki wodne powiatu śremskiego. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
9.
Ćwiklińska I. 1982. Mięczaki (Mollusca) wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
10.
Degórski P. 1995. Ślimaki lądowe (Mollusca, Gastropoda) miasta Gniezna. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
11.
Dworniczak M. 1971. Mięczaki okolic Gostynia. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
12.
Dzięczkowski A. 1966. Badania ilościowe nad ślimakami rezerwatu Puszczykowskie Góry w Wielkopolskim Parku Narodowym. Przyr. Pol. Zach. 7: 65-74.
 
13.
Dzięczkowski A. 1974. Badania nad strukturą zespołu ślimaków (Gastropoda) lasu grądowego (Galio-Carpinetum) w Morasku pod Poznaniem. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 27: 25-51.
 
14.
Fauna Europea. 2010. http//www.faunaeur.org/.
 
15.
Harbeck K. 1996. Die Evolution der Archaeopulmonata. Zool. Verhandl. 305: 1-133.
 
16.
Jackiewicz M. 1967. Badania anatomiczne i histologiczne nad Acicula polita (Hartm.) z uwzględnieniem innych gatunków Acicula Hartm. (Mollusca, Prosobranchia). Pr. Kom. Biol. PTPN 32: 1-73.
 
17.
Jackiewicz M. 1974. Krajowe gatunki rodziny Aciculidae (Mollusca, Prosobranchia). Fragm. Faun. 19: 445-454. https://doi.org/10.3161/001593....
 
18.
Jackiewicz M. 2003. Bursztynki Polski. Kontekst, Poznań.
 
19.
Jazdon H. 1976. Mięczaki miasta Poznania. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
20.
Kaczmarek M. 1981. Ślimaki (Gastropoda) lądowe i wodne okolic Rychwała, Turku, Stawiszyna i Jankowa. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
21.
Kerney M. P., Cameron R. A. D., Jungbluth J. H. 1983. Die Landschnecken Nord - und Mitteleuropas. Verlag Paul Parey, Hamburg-Berlin.
 
22.
Kędra H. 1971. Mięczaki (Molllusca) Ziemi Chodzieskiej. Przyr. Pol. Zach. 9: 48-58.
 
23.
Kędra H. 1977. Ślimaki (Gastropoda) rezerwatu "Dębina" pod Wągrowcem. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C. Zool. 30: 159-168.
 
24.
Koralewska E. 1979. Ślimaki (Gastropoda) Ziemi Wrzesińskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C. Zool. 32: 105-113.
 
25.
Koralewska-Batura E. 1989. Ślimaki (Gastropoda) wybranego lasu grądowego Wielkopolski na przykładzie rezerwatu Jakubowo. Fragm. Faun. 32: 445-456. https://doi.org/10.3161/001593....
 
26.
Koralewska- Batura E. 1992. Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. Wyd. Nauk. UAM, ser. Zoologia 18: 1-41.
 
27.
Koralewska-Batura E., Błoszyk J. 2007. Stability of malacocoenoses in an ash-elm forest based on two-year observations. Folia Malacol. 15: 175-180. https://doi.org/10.12657/folma....
 
28.
Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Gołdyn B., Szybiak K., Lesicki A., Napierała A. 2010a. Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska. I. Historical and general remarks. Folia Malacol. 18: 15-28. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
29.
Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Napierała A. 2006. Malacocoenoses of fragmented forests of Wielkopolska. Folia Malacol. 14: 1-9. https://doi.org/10.12657/folma....
 
30.
Koralewska-Batura E., Gołdyn B., Szybiak K., Błoszyk J. 2010b. Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska. II. Checklist. Folia Malacol. 18: 29-41. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
31.
Kordowiecka E. 1991. Ślimaki lądowe (Gastropoda, Mollusca) zespołu miejskiego Konina. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
32.
Kucner M. 1995. Mięczaki (Mollusca) miasta Skoków. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
33.
Lenartowicz E. 1972. Ślimaki lądowe wschodniej części Wysoczyzny poznańskiej i zachodniej części Wysoczyzny gnieźnieńskiej. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
34.
Lisiak J. 1977. Mięczaki (Mollusca) dorzecza środkowej Warty. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
35.
Maciejewska A. 1972. Mięczaki powiatu słupeckiego. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
36.
Męczekalski M. 2007. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria) kompleksu leśnego Morasko. Bachelor's thesis, supervisor: E. Koralewska-Batura, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
37.
Michałkiewicz M. 1977. Mięczaki ziemi jarocińskiej. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
38.
Naskręt D. 1978. Mięczaki (Mollusca) Parku Natury w Promnie koło Poznania. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
39.
Pawłowska E., Pokryszko B. M. 1998. Why are terrestrial gastropods of Poland threatened? Folia Malacol. 6: 63-71. https://doi.org/10.12657/folma....
 
40.
Radziszewska T. 1990. Ślimaki lądowe (Gastropoda, Mollusca) Ostrowa Wielkopolskiego. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
41.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria). Katalog Fauny Polski 36. PWN, Warszawa.
 
42.
Roszak A. 1974. Badania jakościowe i ilościowe mięczaków olszyn koło Leszna. M. Sc. thesis, supervisors: J. Urbański, Z. Bogucki, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
43.
Sapa L. 1972. Mięczaki okolic Koła. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
44.
Sikora D. 1988. Zróżnicowanie gatunkowe mięczaków (Mollusca) przybrzeżnego pasa Jeziora Góreckiego. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
45.
Sikora Z. 1965. Badania jakościowe i ilościowe nad mięczakami olszyn nad Cybinką. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
46.
Sip Z. 1980. Ślimaki lądowe (Mollusca, Gastropoda) Wielkopolskiego Parku Narodowego. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
47.
Stachowiak M. 1971. Mięczaki Kiekrza i okolic. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
48.
Statnik A. 1996. Ślimaki (Gastropoda) Środy Wielkopolskiej. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
49.
Stefańska B. 1980. Ślimaki występujące wspólnie ze ślimakiem winniczkiem (Helix pomatia L.). M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
50.
Strojkowska M. 1971. Mięczaki Wągrowca i okolic. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
51.
Sulikowska-Drozd A. 2008. Aciculidae, Carychiidae, Succineidae, Cochlicopidae. In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (eds). Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, Vol. III. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, pp. 379-380, 385-386, 392-393, 416.
 
52.
Szmyd A. 2007. Zmiany w strukturze zgrupowań ślimaków lądowych (Gastropoda terrestria) zbiorowisk roślinnych Różanego Potoku. M. Sc. thesis, supervisor: J. Błoszyk, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
53.
Szybiak K. 1996. Ślimaki (Gastropoda, Molusca) rezerwatu Dębno nad Wartą. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C. Zool. 43: 7-17.
 
54.
Szybiak K. 2001. Malakocenoza olsu nad rzeką Smolnicą w Puszczy Noteckiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C. Zool. 48: 21-27.
 
55.
Szybiak K. 2002. Malacocenoses of the nature reserve Buki nad Jeziorem Lutomskim. Folia Malacol. 10: 27-34. https://doi.org/10.12657/folma....
 
56.
Szybiak K. 2008. Malacocoenoses of alder carrs (Wielkopolska, Poland). Folia Malacol. 16: 219-230. https://doi.org/10.12657/folma....
 
57.
Szybiak K., Błoszyk J., Koralewska-Batura E. 2007. Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clarsiliidae) in malacocoenosis of deciduous forests in various geografic regions of Poland. Folia Malacol. 15: 59-64. https://doi.org/10.12657/folma....
 
58.
Szybiak K., Leśniewska M. 2005. Malacocenoses of five beech forests in Poland. Folia Malacol. 13: 181-188. https://doi.org/10.12657/folma....
 
59.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa.
 
60.
Wanad I. 1982. Mięczaki (Mollusca) południowo-wschodniej części Wysoczyzny Kaliskiej, Wysoczyzny Złoczewskiej oraz Kotliny Grabowskiej. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
61.
Wawrzyniak S. 1996. Ślimaki (Gastropoda) Antonina. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
62.
Wąchnicka E. 2007. Zmiany w strukturze zgrupowań ślimaków wybranych rezerwatów zachodniej Wielkopolski. M. Sc. thesis, supervisor: E. Koralewska-Batura, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
63.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
64.
Wiktor A., Riedel A. 2002. Gastropoda terrestria. Ślimaki lądowe. In: Głowaciński Z. (ed.). Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 27-33.
 
65.
Witosławska K. 1981. Mięczaki (Mollusca) Wysoczyzny Kaliskiej. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
66.
Włochowicz T. 1960. Materiały do fauny mięczaków pogranicza wielkopolsko-śląskiego. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
 
CITATIONS (3):
1.
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). IV: Families: Neritidae, Viviparidae, Thiaridae, Bithyniidae, Hydrobiidae and Valvatidae
Michał Czyż, Bartłomiej Gołdyn
Folia Malacologica
 
2.
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). V. Family: Planorbidae (Gastropoda: Pulmonata)
Michał Czyż, Paweł Woliński, Patrycja Talarska, Bartłomiej Gołdyn
Folia Malacologica
 
3.
Caractères diagnostiques morpho-anatomiques d'Oxyloma sarsii (Esmark, 1886) (Mollusca, Gastropoda, Succineidae) et nouvelles données dans le nord-est de la France (Alsace et Franche-Comté)
Jean-Michel Bichain, Julien Ryelandt, Kevin Umbrecht
Zoosystema
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top