RESEARCH PAPER
Molluscan fauna of abandoned crystalline limestone quarry in Rogóżka (Lower Silesia, Krowiarki Range, Stronie Śląskie commune)
 
 
More details
Hide details
1
Museum of Natural History, Wrocław University, Poland
 
 
Submission date: 2011-03-25
 
 
Acceptance date: 2011-05-16
 
 
Publication date: 2011-10-10
 
 
Corresponding author
Tomasz K. Maltz   

Museum of Natural History, Wrocław University, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland
 
 
Folia Malacol. 2011;19(3):139-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with succession in an abandoned quarry of crystalline limestone, located in the village of Rogóżka (Krowiarki Mts near Konradów, the northern extension of the Śnieżnik Massif). Its bottom is covered by synanthropic communities of unspecified systematic rank and communities of limestone screes as well as clumps ofAlnus incana and Betula sp. The following communities, gradually entering the quarry, have been distinguished:Dentario-Fagetum, Aceri-Tilietum and Carici remotae-Fraxinetum. The malacofauna collected inthe quarry (45 species) constitutes 50.6% of the terrestrial snails recorded from the Śnieżnik Massif (89 species) and 43.7% of those collected in the Kłodzko Region (103 species). Seven of the 15 clausiliid species recorded from the Kłodzko Region were found in the quarry (47%), which indicates considerable diversity of the microhabitats. The most important species include Eucobresia diaphana, Semilimax semilimax, Macrogastra tumida, Helicigona lapicida, and most of all Clausilia parvula; for the last species the quarry in Rogóżka is the only extant locality in the Kłodzko Region. The fate of the quarry's malacofauna is uncertain, since formally it has not been exluded from exploitation; measures need be taken to establish a nature reserve there.
 
REFERENCES (28)
1.
Barga-Więcławska J. 1997. Sukcesja ślimaków na hałdach regionu świętokrzyskiego. WSP, Kielce.
 
2.
Baucz-Malij B. 2001. Zadrzewienia śródpolne jako refugia malakofauny w krajobrazie przekształconym przez człowieka. Ph. D. thesis, Wrocław University.
 
3.
Bieroński J. 2009. Caves and karst forms in the Eastern Sudetes - threats and protection. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (eds). Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes. Palaeoenvironments and protection. PWR Top-Art. Sosnowiec-Wrocław, pp. 507-514.
 
4.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2004. Land mollusc fauna of Białowieża forest (Poland), and the character and survival of forest fauna in the North European Plain. J. Moll. Stud. 70: 149-162. https://doi.org/10.1093/mollus....
 
5.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2005. Estimating the species richness and composition of land mollusc communities: problems, consequences and practical advice. J. Conch. 38: 529-547.
 
6.
Czachorowski S., Pakulnicka J., Szczepański W. 2004. Waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych - w poszukiwaniu nowego wskaźnika. Trichopteron 11: 11-12.
 
7.
Dzięczkowski A. 1972. Badania ilościowe ślimaków buczyn południowo-zachodniej Polski. Studium ekologiczno-faunistyczne. Pr. Kom. Biol. PTPN 35: 243-332.
 
8.
Ejsmont-Karabin J. 1995. Rotifer occurrence in relation to age, depth and trophic state of quarry lakes. Hydrobiologia 131: 21-28. https://doi.org/10.1007/978-94....
 
9.
Jaeckel S. 1942. Zur Kenntnis der Molluskenfauna der Sudeten. Arch. Moll. 74: 225-239.
 
10.
Kappes H., Jabin M., Kulfan J., Zach P., Topp W. 2009. Spatial patterns of litter-dwelling taxa in relation to the amounts of coarse woody debris in European temperate deciduous forests. Forest Ecol. Manag. 257: 1255-1260. https://doi.org/10.1016/j.fore....
 
11.
Kerney M. P., Cameron R. A. D., Jungbluth J. H. 1983. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Verlag Paul Parey, Hamburg-Berlin.
 
12.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. PWN, Warszawa.
 
13.
Kuźnik-Kowalska E. 1998. Seasonal changes in the age structure of a land malacocoenosis (Gastropoda), with notes on clustered distribution of selected species. Folia Malacol. 6: 39-46. https://doi.org/10.12657/folma....
 
14.
Maltz T. K. 1999. Ślimaki (Gastropoda) Kotliny i Pogórza Wałbrzyskiego. Folia Malacol. 7: 51-72. https://doi.org/10.12657/folma....
 
15.
Maltz T. K. 2003. Life cycle and population dynamics of Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Folia Malacol. 11: 63-88. https://doi.org/10.12657/folma....
 
16.
Maltz T. K. 2009. Charpentieria (Itala) ornata (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) on the northern fringes of its range - a nationally endangered species surviving due to human activities. J. Conch. 39: 627-642.
 
17.
Merkel E. 1894. Molluskenfauna von Schlesien. Verlag J. U. Kerns. https://doi.org/10.5962/bhl.ti....
 
18.
Migoń P. 2009. Geomorphology of karst terrains in the Śnieżnik Massif. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (eds). Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes. Palaeoenvironments and protection. PWR Top-Art. Sosnowiec-Wrocław, pp. 357-370.
 
19.
Pokryszko B. M. 1984. Ślimaki Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie). Acta Univ. Wrat., Pr. Zool. 16: 21-52.
 
20.
Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. 2005. Geographical variation in the composition and richness of forest snail fauna in northern Europe. Rec. West. Austral. Mus., Supplement 68: 115-132. https://doi.org/10.18195/issn.....
 
21.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog Fauny Polski 36. PWN, Warszawa.
 
22.
Sprick J. 1921. Schneckenfunde in Schlesien. Arch. Moll. 53: 252-256.
 
23.
Sulikowska-Drozd A. 2005. Distribution and habitat preferences of clausiliids (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in the eastern part of the Carpathians in Poland. Folia Malacol. 13: 49-94. https://doi.org/10.12657/folma....
 
24.
Walczak W. 1968. Sudety. PWN, Warszawa.
 
25.
Wiktor A. 1960. Wyspowe stanowiska świdrzyka Delima (Alpidelima) ornata Rossm. w Polsce i potrzeba ich ochrony. Pr. Kom. Biol. PTPN 19: 35-42.
 
26.
Wiktor A. 1964. Mięczaki Ziemi Kłodzkiej i gór przyległych. Studium faunistyczno-zoogeograficzne. Pr. Kom. Biol. PTPN 29: 1-132.
 
27.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
28.
Wiktor A., Riedel A. 2002. Ślimaki lądowe Gastropoda Terrestria. In: Głowaciński Z. (ed.). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 29-33.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Reproductive biology and growth of two Vallonia species in laboratory conditions (Gastropoda: Eupulmonata: Valloniidae)
Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Małgorzata Proćków
Folia Malacologica
 
2.
Effects of forest stand structure on population of endangered orchid species Cypripedium calceolus L
Kacper Foremnik, Wojciech Krawczyk, Bartłomiej Surmacz, Marek Malicki, Tomasz Suchan, Anna Gazda, Remigiusz Pielech
Journal for Nature Conservation
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top