RESEARCH PAPER
Plant extracts, infusions and decoctions as factors limiting feeding activity of Deroceras leave (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Plant Protection Methods, A. Cieszkowski Agricultural University, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2007-09-24
 
 
Acceptance date: 2007-12-03
 
 
Publication date: 2020-06-09
 
 
Folia Malacol. 2008;16(1):35-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The possible deterrent effect of extracts, infusions and decoctions of leaves of 11 plants on feeding activity of Deroceras leave (O. F. Müller) was studied in the laboratory. Leaves of the geranium Pelargonium × hortorum and Dieffenbachia seguine had the strongest deterrent effect.
 
REFERENCES (6)
1.
Dankowska E. 2005. Deterrent effect of plant infusions on Deroceras leave (O. F. Müller, 1774). Folia Malacol. 13: 105-108. https://doi.org/10.12657/folma....
 
2.
Dankowska E., Bendowska J. 2006. Further studies on the effect of plant infusions on the feeding of Deroceras leave (O. F. Müller, 1774). Folia Malacol. 14: 57-60. https://doi.org/10.12657/folma....
 
3.
Dankowska E. 2006. Wykorzystanie naparów roślinnych w ograniczaniu żerowania pomrowika małego (Deroceras leave Müll.) Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Ogrodnictwo 40: 3-7.
 
4.
Dankowska E., Robak M. 2006. Wpływ naparów roślinnych na żerowanie pomrowika małego (Deroceras leave Müll.) Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46: 338-341.
 
5.
Kiełczowski M., Drożdż B., Nawrot J. 1979. Badania nad repelentami pokarmowymi trojszyka ulca (Tribolium confusum Duv.) Materiały XIX Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin: 367-374.
 
6.
Pisarek M. 2003. Próby wykorzystania ekstraktów z roślin leczniczych do zwalczania ślimaków nagich. Prog. Plant Protection/Post.Ochr.Roślin 43: 866-868.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Effectiveness of beer traps and molluscicides as means of gastropod control
Ewa Dankowska
Folia Malacologica
 
2.
Effectivity of Selected Non-Molluscicide Chemicals Against the Slug Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae)
Ewa Dankowska
Folia Malacologica
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top