RESEARCH PAPER
The Roman snail (Helix pomatia Linnaeus, 1758) in northern Mazovia
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology, Institute of Zoology, Faculty of Biology, Warsaw University, Poland
 
2
Department of Palaeobiology and Evolution, Institute of Zoology, Faculty of Biology, Warsaw University, Poland
 
 
Submission date: 2009-02-23
 
 
Acceptance date: 2009-06-14
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Folia Malacol. 2009;17(2):63-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In northern Mazovia Helix pomatia L. is rare and found only in some anthropogenic habitats; in the 55 sites studied its frequency was 9%. Neither abundance nor biomass and size structure of its populations departed from those reported from other regions of Poland. Its rarity, the scattered localities and its absence even in apparently optimum natural habitats confirm the earlier view that it is an introduced species in the region. Comparison with the earlier data indicates no expansion tendency within the last 35–40 years. The estimated area occupied by the species in the whole Mazovan voivodeship does not exceed 50 km2. These single populations, even when dense, may be threatened because of their isolated character; they should not be exploitedand deserve protection.
 
REFERENCES (18)
1.
Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchniewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Tworek S., Zając K. 2000. Winniczek (Helix pomatia L.) - ochrona i eksploatacja w Małopolsce. Streszczenia, XVI Krajowe Seminarium Malakologiczne: 21-21.
 
2.
Dziabaszewski B. 1975. Z biologii ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu. Pr. Kom. Biol. PTPN 39: 1-47.
 
3.
Dzięcioł E. 2005. Charakterystyka populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia) na terenie rezerwatu Skarpa Ursynowska. Streszczenia, XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne:17-18.
 
4.
Falniowski A. 2001. Drogi i bezdroża ewolucji mięczaków. PAU, Rozp. Wydz. Przyr. 1.
 
5.
Kalinowska A. 1981. Gastropoda. In: Górny M., Grüm L. (eds). Metody stosowane w zoologii gleby. PWN, Warszawa, pp. 205-211.
 
6.
Łomnicki A., Wasilewski J., Kosior A. 1964. Metoda i wstępne wyniki badań nad populacją ślimaka winniczka (Helix pomatia L.). Ekol. Pol. B 10: 106-112.
 
7.
MacArthur R. H., Wilson E. O. 1967. The theory of island biogeography. Princeton University Press, Princeton, New York.
 
8.
Mackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R. 2000. Krótkie wykłady. Ekologia. PWN, Warszawa.
 
9.
Musiał J., Sikora E. 1982. Ocena możliwości i warunków przechowywania w okresie letnim dorosłych ślimaków winniczków (Helix pomatia L.). Pr. Kom. Biol. PTPN 66: 59-84.
 
10.
Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.
 
11.
Stępczak K. 1976. Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. Wyd. Nauk. UAM w Poznaniu. Ser. Zool. 3.
 
12.
Stępczak K. 1982. Cechy mierzalne muszli ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) i ich zmienność na obszarze Polski. Pr. Kom. Biol. PTPN 66: 37-51.
 
13.
Stępczak K. 2006. Zasoby naturalne i eksploatacja handlowa ślimaka winniczka (Helix pomatia L.). Streszczenia, XXII Krajowe Seminarium Malakologiczne: 48-49.
 
14.
Sulikowska A. 1998. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria) doliny Mrogi i parków podworskich położonych w sąsiedztwie rzeki. Folia Malacol. 6: 73-76. https://doi.org/10.12657/folma....
 
15.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa.
 
16.
Urbański J. 1963. Ślimak winniczek Helix pomatia L. - jego systematyka, biologia, znaczenie gospodarcze i ochrona. Ochrona Przyrody 29: 215-254.
 
17.
Urbański J., Stępczak K., Musiał J. 1982. Stan i perspektywy badań ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. Pr. Kom. Biol. PTPN 66: 5-12.
 
18.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Assessment of abundance and distribution of the Roman snail (Helix pomatia L.) in Poland. II. Podlaskie voivodeship
Jerzy Błoszyk, Eliza Rybska, Tomasz Kalinowski, Anna Jankowiak, Agnieszka Napierała
Folia Malacologica
 
2.
Assessment of abundance and distribution of the Roman snail (Helix pomatia Linnaeus, 1758) in Kujawsko-Pomorskie voivodeship
Jerzy Błoszyk, Marek Machnikowski, Agnieszka Napierała, Bartłomiej Gołdyn, Eliza Rybska, Kazimierz Stępczak, Krystyna Szybiak, Szymon Konwerski, Kornelia Leszczyńska-Deja, Magdalena Dylewska, Tomasz Kalinowski, Anna Jankowiak
Folia Malacologica
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top