RESEARCH PAPER
The effect of parent body size on the egg size and offspring growth in Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae)
 
More details
Hide details
1
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
 
 
Submission date: 2009-01-01
 
 
Acceptance date: 2009-05-27
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Folia Malacol. 2009;17(2):69-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment on adult Roman snails (Helix pomatia L.) and their offspring showed a positive correlation between the mean egg size and the parent body size. There was no correlation between the parent size and the number of eggs. A trade-off between the egg size and the clutch size was observed. The body size of juveniles at early growth stages was correlated with the parent size; later (offspring aged 2 and 3 months) there was no such correlation, suggesting maternal effect. The results are relevant to estimating the reproductive success and offspring survival rate at early stages.
 
REFERENCES (31)
1.
Andreev N. 2006. Assessment of the status of wild population of land snail (escargot) Helix pomatia L. in Moldova: the effect of exploitation. Biodiversity Conserv. 15: 2957-2970. https://doi.org/10.1007/s10531....
 
2.
Bernardo J. 1996. Maternal effects in animal ecology. Amer. Zool. 36: 83-105. https://doi.org/10.1093/icb/36....
 
3.
Cadart J. 1955. Les escargots (Helix pomatia L. et Helix aspersa M.) biologie, elevage, parcage, histoire, gastronomie, commerce. Paul Lechevalier, Paris.
 
4.
Chmielewski M. 2005. Rozród ślimaka winniczka (Helix pomatia) w warunkach sztucznych. Report of the 21st Polish Malacological Seminar, April 2005. Association of Polish Malacologists, Toruń-Ciechocinek: 15-16.
 
5.
Denny M. 1980. Locomotion: the cost of gastropod crawling. Science 208: 1288-1290. https://doi.org/10.1126/scienc....
 
6.
Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Tworek S., Zając K. 2001. Roman snail (Helix pomatia L.) - conservation and management in the Małopolska region (Southern Poland). Ekologia (Bratislava) 20: 265-283.
 
7.
Dziabaszewski B. 1975. Z biologii ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu. PWN, Warszawa-Poznań.
 
8.
Falconer D.S., Mackay T.F.C. 1996. Introduction to quantitative genetics. Fourth edition, Longmann & Co., London.
 
9.
Hein G. 1952. Die Weinbergschnecke. Lebensweise, Verbruch, Handel u Zucht. Z. Hyg. Zool. 40: 225-247.
 
10.
Kilias R.1960. Weinbergschnecken. Ein Überblick über ihre Biologie und wirtschaftliche Bedeutung. Veb Deutscher verlag der Wissenschaften, Berlin.
 
11.
Ligaszewski M., Łysak A., Mach-Paluszkiewicz Z. 2007. Reproductive performance of Helix pomatia (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) and survival of its hatchlings under farm conditions. Amer. Malac. Bull. 22: 1-6. https://doi.org/10.4003/0740-2....
 
12.
Ligaszewski M., Łysak A., Węglarz K. 2005. Porównanie tempa wzrostu i kondycji ciała wylęgu ślimaków jadalnych: Helix aspersa i winniczka (Helix pomatia). Roczniki Naukowe Zootechniki 32: 47-54.
 
13.
Lynch M., Walsh J. B. 1998. Genetics and analysis of quantitative traits. Sinauer Ass., Inc., Sunderland, MA, pp. 657-683.
 
14.
Łomnicki A. 1971. Population structure and regulation of population size of the Roman snail, Helix pomatia L. and some problems of its conservation. Ochr. Przyr. 36: 189-255.
 
15.
Łysak A. 1999. Significance of Helix farming for protection of Helix pomatia. Report of the 15th Polish Malacological Seminar, September 1999. Association of Polish Malacologists, Łódź: 266.
 
16.
Łysak A., Mach-Paluszkiewicz Z., Ligaszewski M. 2001. Fermowy wychów ślimaków jadalnych. Materiały szkoleniowe na konferencję hodowców ślimaków. Instytut Zootechniki w Balicach.
 
17.
Manly B. F. J. 1986. Multivariate Statistical Methods: a Primer. Chapman & Hall, London.
 
18.
Neves R. J., Moyer S. N. 1988. Evaluation of techniques for age determination of freshwater mussels (Unionidae). Amer. Malac. Bull. 6: 179-188.
 
19.
Parker G. A., Begon M. 1986. Optimal egg size and clutch size: effects of environment and maternal phenotype. Amer. Natur. 128: 573-592. https://doi.org/10.1086/284589.
 
20.
Pollard E. 1975. Aspects of the ecology of Helix pomatia L. J. Anim. Ecol. 44: 300-329. https://doi.org/10.2307/3865.
 
21.
Raboud C. 1986. Age determination of Arianta arbustorum (L.) (Pulmonata) based on growth breaks and inner layers. J. Moll. Stud. 52: 243-247. https://doi.org/10.1093/mollus....
 
22.
Roff D. A. 1992. The evolution of life histories. Chapman and Hall, New York.
 
23.
Rozporządzenie MINISTRA 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. nr 220, poz. 2237.
 
24.
Sowiński G., Wąsowski R. 2000. Chów ślimaków. Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
25.
Stearns S. C. 1992. The evolution of life histories. Oxford University Press, Oxford.
 
26.
Stępczak K. 1976. Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. Wydawnictwo UAM, Poznań Ser. Zool. 3: 1-68.
 
27.
Stępczak K. 1982. Cechy mierzalne muszli ślimaka winniczka (Helix pomatia) i ich zmienność na obszarze Polski. Prace Komisji Biologicznej PTPN LXVI: 37-51.
 
28.
Stępczak K. 1992. Effects of exploitation of natura populations of Helix pomatia L. Snail Farming Research 4: 53-71.
 
29.
Stępczak K., Ławniczak H., Wieland A. 1982. Dobowa i sezonowa aktywność ślimaków winniczków (Helix pomatia L.). Prace Komisji Biologicznej PTPN LXVI: 13-35.
 
30.
Turček F. J. 1970. Studies on the ecology and production of the roman snail Helix pomatia L. Biologia (Bratislava) 25: 103-108.
 
31.
Urbański J. 1963. Ślimak winniczek Helix pomatia L. - jego systematyka, biologia, znaczenie gospodarcze i ochrona. Ochr. Przyr. 29: 215-254.
 
 
CITATIONS (4):
1.
Responses of Leptinaria unilamellata (Gastropoda: Subulinidae) to Novel Micro-Environmental Conditions: Shift in Shell Morphology and the Balance between Protection against Desiccation and Reproductive Success
Raquel Resende, Simone Cardoso, Sthefane D'ávila
Zoological Science
 
2.
Observations on Growth Rates and Maturity in an Introduced Population of the Roman Snail (Helix pomatiaLinnaeus, 1758) at a Semi-Natural Site with no Natural Population
Maciej Ligaszewski, Przemysław Pol, Iwona Radkowska
Malacologia
 
3.
Growth rate of Chilostoma faustinum (Rossmässler, 1835) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) under natural conditions
Magdalena Marzec
Folia Malacologica
 
4.
Reproduction of the Roman snail (Helix pomatia L.) from a local natural population in farm conditions and in a natural habitat
Maciej Ligaszewski, Przemysław Pol
Annals of Animal Science
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top