RESEARCH PAPER
The occurrence of the protected swan mussel Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) and the invasive alien Chinese mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) in the fish ponds in the Wisłok River Basin (SE Poland)
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Biology, Rzeszów University, Poland
 
2
Academic Society of Naturalists of Rzeszów University, Poland
 
 
Submission date: 2011-12-27
 
 
Final revision date: 2012-03-07
 
 
Acceptance date: 2012-03-26
 
 
Publication date: 2020-04-08
 
 
Corresponding author
Andrzej Wojton   

Department of Environmental Biology, Rzeszów University, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Poland
 
 
Folia Malacol. 2012;20(2):135-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The occurrence of the Chinese mussel Sinanodonta woodiana (Lea) was discovered in June and July 2011 in a fish pond located about 15 km north-west of Rzeszów (Subcarpathian region). Thirty six specimens (6 dead and 30 live) of the species were found. The Chinese mussel was absent in two other fish ponds in the same area, however the swan mussel Anodonta cygnea (L.) was found in these ponds (80 individuals: 45 dead and 35 live). At the time when the survey was conducted the ponds had already been drained for 3 to 8 months, so both populations will probably disappear from the locality. Nevertheless the new finding of the Chinese mussel in fish ponds confirms the possibility of occurrence of the species also in the waters with natural thermal regime.
 
REFERENCES (18)
1.
Bąkowski J. 1880. Mięczaki zebrane w r. 1879 w okolicy Rzeszowa. Spr. Kom. Fizj. 14: 254-257.
 
2.
Domagała J., Migdalska B., Łabęcka A. M., Pilecka- Rapacz M. 2004. Anodonta woodiana (Lea, 1834) na Pomorzu Zachodnim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Biol. 10: 199-202.
 
3.
Gąbka M., Dolata P., Antonowicz R. 2007. New localities of Chinese clam Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae) in the Barycz River Valley (Wielkopolska Region). Folia Malacol. 15: 71-74. https://doi.org/10.12657/folma....
 
4.
Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
5.
Kopij G. 2011. The endangered swan mussel Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) is threatened by the common otter Lutra lutra. Folia Malacol. 19: 191-192. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
6.
Kraszewski A. 2007. The continuing expansion of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Poland and Europe. Folia Malacol. 15: 65-69. https://doi.org/10.12657/folma....
 
7.
Kraszewski A., Zdanowski B. 2001. The distribution and abundance of the Chinese mussel Anodonta woodiana (Lea, 1834) in the heated Konin lakes. Arch. Pol. Fish. 9: 253-265.
 
8.
Kraszewski A., Zdanowski B. 2008. Szczeżuja chińska Sinanodonta woodiana (Lea, 1834). In: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (eds). Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. Wyd. internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (http://www.iop.krakow.pl/gatun...).
 
9.
Łakomy A., Andrzejewski W., Urbańska M., Mazurkiewicz J. 2012. New record of Sinanodonta woodiana in fish farm in western Poland. Folia Malacol. 20: 58.
 
10.
Mizera T., Urbańska M. 2003. A record of Anodonta woodiana (Lea) from the Sierakowski Landscape Park. Folia Malacol. 11: 110.
 
11.
Najberek K., Strzałka M., Solarz W. 2011. Alien Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and protected Anodonta cygnea (Linneaus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) in the Spytkowice pond complex. Folia Malacol. 19: 31-33. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
12.
Petro E. 1984. The occurrence and presence of Anodonta woodiana woodiana (Lea, 1834) in Hungary. Állatani Közlemények 71: 189-191.
 
13.
Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca), małże (Bivalvia). Fauna Słodkowodna Polski 7A. PWN, Warszawa.
 
14.
Sárkány-Kiss A. 1986. Anodonta woodiana woodiana (Lea, 1834) a new species in Romania (Bivalvia: Unionicea). Trav. Mus. Hist. Nat. "Grigore Antipa" Bucarest: 28.
 
15.
Urbańska M., Mizera T. 2009. Szczeżuja chińska Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) - jak ją rozpoznać? Przegląd Przyrodniczy 20: 51-58.
 
16.
Widuto J. 1968. Zachowanie się małżów z rodziny Unionidae przy obniżaniu poziomu wody w zbiornikach. Zesz. Nauk. WSR Olsz. 24: 499-507.
 
17.
Wołk K. 1979. Małże (Bivalvia) pożywieniem piżmaka (Ondatra zibethica L.) w Puszczy Augustowskiej na jeziorze Wigry. Przegl. Zool. 23: 248-250.
 
18.
Zając K. 2004. Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758). In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska Czerwona Księga Zwierząt - bezkręgowce. Wyd. internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków (http://www.iop.krakow.pl/pckz/...).
 
 
CITATIONS (3):
1.
Reproduction success of the invasive Sinanodonta woodiana (Lea 1834) in relation to native mussel species
Verena Huber, Juergen Geist
Biological Invasions
 
2.
An invasion in progress – Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Poland
Maria Urbańska, Wojciech Andrzejewski
Folia Malacologica
 
3.
Review of the globally invasive freshwater mussels in the genus Sinanodonta Modell, 1945
Karel Douda, Alexandra Zieritz, Barbora Vodáková, Maria Urbańska, Ivan N. Bolotov, Jana Marková, Elsa Froufe, Arthur E. Bogan, Manuel Lopes-Lima
Hydrobiologia
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top