RESEARCH PAPER
First records of an invasive Caucasian land snail Harmozica ravergiensis (Férussac, 1835) (Gastropoda: Stylommatophora: Hygromiidae) in Belarus
 
More details
Hide details
1
Department of Public Health and Health, Faculty of Professional Development and Retraining, Gomel State Medical University, Belarus
 
 
Submission date: 2022-10-10
 
 
Final revision date: 2022-10-20
 
 
Acceptance date: 2022-10-25
 
 
Online publication date: 2022-12-05
 
 
Publication date: 2022-12-05
 
 
Corresponding author
Artsiom M. Ostrovsky   

Department of Public Health and Health, Faculty of Professional Development and Retraining, Gomel State Medical University, Lange 5, 246000, Gomel, Belarus
 
 
Folia Malacol. 2022;30(4):246-250
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A large population of the Caucasian land snail Harmozica ravergiensis was found in Gomel city (South-Eastern Belarus). There were no reports of this species from Belarus before and this find documents its further spreading outside natural range. The material was collected in 2022. Shell and reproductive anatomy of H. ravergiensis from Gomel are described and illustrated. The presence of the species in the area is discussed.
 
REFERENCES (20)
1.
Balashov I. A. 2016. Fauna Ukrainy. Vol. 29. Mollyuski. Stebelchatoglazyie. Naukova Dumka, Kiyev.
 
2.
Balashov I., Gural-Sverlova N. 2012. An annotated checklist of the terrestrial molluscs of Ukraine. Journal of Conchology 41: 91–109.
 
3.
Balashov I. A., Kramarenko S. S., Zhukov A. V., Shklyaruk A. N., Baidashnikov A. A., Vasyliuk A. V. 2013. Contribution to the knowledge of terrestrial molluscs in southeastern Ukraine. Malacologica Bohemoslovaca 12: 62–69.
 
4.
Balashov I., Shvydka Z., Vasyliuk O., Marushchak O., Shyriaeva D., Oskyrko O. 2018. The first record of an invasive Caucasian land snail Harmozica ravergiensis in Central Ukraine (Stylommatophora, Hygromiidae). Ruthenica, Russian Malacological Journal 28: 43–45.
 
5.
Cameron R. A. D. 2016. Slugs and snails. William Collins, London.
 
6.
Gural-Sverlova N. V., Martynov V. V., Martynov A. V. 2012. Nazemnye mollyuski (Gastropoda, Pulmonata) Doneckoy vozvyshennosti i prilegayushchikh territoriy. Vestnik Zoologii 46: 319–326.
 
7.
Gural-Sverlova N. V., Timoshenko E. G. 2012. Oxychilus koutaisanus mingrelicus (Zonitidae) i Stenomphalia ravergiensis (Hygromiidae) – kavkazskye vidy nazemnykh mollyuskov na yugo-vostoke Ukrainy. Ruthenica, Russian Malacological Journal 22: 159–170.
 
8.
Ostrovsky A. 2017. Novye nakhodki sinantropochnykh vidov slizey Limacus flavus (Linnaeus 1758) i Krynickillus melanocephalus Kaleniczenko, 1851 (Mollusca, Gastro­poda, Stylommatophora) v Belarusi. Ruthenica, Russian Malacological Journal 27: 155–158.
 
9.
Ostrovsky A. 2018. History of invasion and first findings of Caucasian garden slug Deroceras caucasicum (Simroth, 1901) (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) in Belarus. Russian Journal of Biological Invasions 9: 241–244.
 
10.
Ostrovsky A. 2022a. Oxychilus translucidus (Mortillet, 1854) – novy invaziyny vid nazemnykh slimakoy (Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora: Zonitidae) v faunie Belarusi. Natural Resources 1: 110–111.
 
11.
Ostrovsky A. 2022b. Novye nakhodki sinantropnykh slizey Limacus maculatus i Arion vulgaris (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) v Belarusi. Ruthenica, Russian Malacological Journal 32: 93–98. https://doi.org/10.35885/ruthe....
 
12.
Pimentel D., Lach L., Zuniga R., Morrison D. 2000. Environmental and economic costs of nonindigenous species in the United States. BioScience 50: 53–65. https://doi.org/10.1641/0006-3....
 
13.
Rabchuk V. P., Zemoglyadchuk K. V. 2011. Pervaya nakhodka nazemnoy ulitki Brephulopsis cylindrica (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) na territoryi Belarusi. Ruthenica, Russian Malacological Journal 21: 95–96.
 
14.
Schileyko A. A. 1978. Nazemnye mollyuski nadsemeystva Helicoidea. Fauna SSSR, Mollyuski. Vol. 3, 6. Nayka, Leningrad.
 
15.
Schileyko A. A. 2006. Treatise on recent terrestrial pulmonate molluscs. Part 14. Helicodontidae, Ciliellidae, Hygromiidae. Ruthenica, supplement 2: 1907–2047.
 
16.
Schikov E. V. 2013. Adventivnyye vidy nazemnoy malako­fauny gorodov Moskovskoy, Novgorodskoy i Tverskoy oblastey. In: Sklyarenko S. L., Ogar N. P., Duisebayeva T. N. (eds). Sokhraneniye stepnykh i polupustynnykh ekosistem Yevrazii, 13–14.03.2013, Almaty, Book of Abstracts: 143.
 
17.
Schikov E. V. 2016. Adventivnyye vidy nazemnoy malako­fauny tsentral’noy chasti Russkoy ravniny. Ruthenica, Russian Malacological Journal 26: 153–164.
 
18.
Snegin E. A., Adamova V. V. 2016. Analiz demograficheskikh i morfologicheskikh pokazateley adventivnykh populyatsiy Stenomphalia ravergiensis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) na yuge Srednerusskoy vozvyshennosti. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Biologiya 3: 149–160.
 
19.
Sysoev A. V., Schileyko A. A. 2009. Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. Pensoft Series Faunistica 87. Pensoft Publishers, Sofia and Moscow.
 
20.
Zemoglyadchuk K. V. 2020. Chuzherodnyye vidy nazemnykh mollyuskov (Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora) v faune Belarusi. BarSU Herald 8: 34–45.
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top