RESEARCH PAPER
Alien Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and protected Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) in the Spytkowice pond complex
 
More details
Hide details
1
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
 
 
Submission date: 2009-10-22
 
 
Acceptance date: 2010-01-12
 
 
Publication date: 2011-03-11
 
 
Folia Malacol. 2011;19(1):31-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dead individuals of Chinese mussel Sinanodonta woodiana (Lea) were found in 2009 in the complexof fishponds in Spytkowice (S. Poland) in the Vistula River valley. Earlier records of this invasive alien speciesin Poland come mostly from heated waters. Its occurrence in fishponds indicates that it tolerates also colderwaters; many aquatic ecosystems in Poland may be threatened with its invasion. Endangered swan mussel Anodonta cygnea (Linnaues) was found in the same fishponds. The species had not been reported from thisarea before and it is uncertain whether persistence of its population here is threatened by the invasion of Chinese mussel.
 
REFERENCES (8)
1.
Domagała J., Migdalska B., Łabęcka A. M., Pilecka- -Rapacz M. 2004. Anodonta woodiana (Lea, 1834) na Pomorzu Zachodnim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biol. 10: 199-202.
 
2.
Gąbka M., Dolata P. T., Antonowicz R. 2007. New localities of the Chinese clam Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae) in the Barycz River Valley (Wielkopolska Region). Folia Malacol. 15: 71-74. https://doi.org/10.12657/folma....
 
3.
Kraszewski A. 2007. The continuing expansion of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Poland and Europe. Folia Malacol. 15: 65-69. https://doi.org/10.12657/folma....
 
4.
Kraszewski A., Zdanowski B. 2001. The distribution and abundance of the Chinese mussel Anodonta woodiana (Lea, 1834) in the heated Konin lakes. Arch. Pol. Fish. 9: 253-265.
 
5.
Kraszewski A., Zdanowski B. 2008. Sinanodonta woodiana (Lea, 1834). In: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (eds). Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. Wyd. internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 
6.
Malczyk P. 2009. Dolina Dolnej Skawy PLB 120005 (IBA PL 125). In: Chmielewski S., Stelmach R. (eds). Ostoje ptaków w Polsce - wyniki inwentaryzacji, część I. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, pp. 184-191.
 
7.
Widuto J. 1968. Zachowanie się małżów z rodziny Unionidae przy obniżaniu poziomu wody w zbiornikach. Zesz. nauk. WSR Olszt. 24 (642): 499-507.
 
8.
Zając K. 2004. Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758). In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska Czerwona Księga Zwierząt - bezkręgowce. Wyd. internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 
 
CITATIONS (7):
1.
The story of one clam. Probably the oldest location of the Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae) in Poland
Maria Urbańska, Andrzej Łakomy, Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz
Oceanological and Hydrobiological Studies
 
2.
Co-occurrence of Sinanodonta woodiana with native Unionidae in the lower Oder
Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Wojciech Andrzejewski, Henryk Gierszal, Maria Urbańska
Oceanological and Hydrobiological Studies
 
3.
The current invasion status of Anodonta woodiana (Lea, 1934) in Poland — study of habitat parameters
Wojciech Andrzejewski, Maria Urbańska, Jan Mazurkiewicz, Henryk Gierszal, Janusz Golski
Oceanological and Hydrobiological Studies
 
4.
An invasion in progress – Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Poland
Maria Urbańska, Wojciech Andrzejewski
Folia Malacologica
 
5.
The occurrence of the protected swan mussel Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) and the invasive alien Chinese mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) in the fish ponds in the Wisłok River Basin (SE Poland)
Andrzej Wojton, Idalia Kasprzyk, Piotr Kościółek, Kamil Pilch
Folia Malacologica
 
6.
Towards clarifying the presence of alien algae in inland waters — can we predict places of their occurrence?
Elżbieta Wilk-Woźniak, Kamil Najberek
Biologia
 
7.
Genetic comparisons of the invasive pond mussel Sinanodonta woodiana from wild and pet shop populations in Germany
Alia Benedict, Ralph Kuehn, Bernhard Stoeckle, Juergen Geist
Hydrobiologia
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top