RESEARCH PAPER
Molluscs of the Krutynia River (Masurian Lakeland)
 
More details
Hide details
1
Institute of Biology, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland
 
 
Submission date: 2009-11-11
 
 
Final revision date: 2010-09-10
 
 
Acceptance date: 2010-12-04
 
 
Publication date: 2011-03-11
 
 
Folia Malacol. 2011;19(1):19-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies on molluscs of the Krutynia River (Masurian Lakeland) carried out in 2008–2009 (July) revealed the presence of 38 species (21 species of snails and 17 species of bivalves). The number of species persite ranged from 4 (middle section) to 27 (mouth section of the river). Snails Bithynia tentaculata, Viviparus contectus, Radix balthicaand bivalves Sphaerium corneum, Dreissena polymorpha, Anodonta anatina, Unio pictorum and U. tumidus were found along the whole river course. The highest densities that locally reached 200indiv./m2 were noted for Theodoxus fluviatilis and the largest biomass of over 2.5 kg/m2 – for the unionid bivalves, mainly for Unio tumidus.
 
REFERENCES (22)
1.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1996. Odporność jezior systemu rzeczno-jeziornego Krutyni (Pojezierze Mazurskie) i podatność ich zlewni na degradację. Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" 13: 43-59.
 
2.
Berger L. 1960. Badania nad mięczakami (Mollusca) Pojezierza Mazurskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 6: 7-49.
 
3.
Berger L. 1962. Uwagi o rozmieszczeniu małżów Sphaeriidae w Krutyni na Pojezierzu Mazurskim. Fragm. Faun. 10: 1-9. https://doi.org/10.3161/001593....
 
4.
Bernatowicz S., Wolny P. 1974. Botanika dla limnologów i rybaków. PWRiL, Warszawa.
 
5.
Clarke S. J., Wharton G. 2001. Sediment nutrient characteristics and aquatic macrophytes in lowland English rivers. Sci. Total Environ. 266: 103-112. https://doi.org/10.1016/S0048-....
 
6.
Hilbert R. 1913. Die Molluskenfauna des Kruttinflusses, Kr. Sensburg, Ostpr. Arch. Naturgesch. 12: 91-96.
 
7.
Hillbricht-Ilkowska A., Wiśniewski R. J. (eds.) 1996. Funkcjonowanie systemów rzeczno-jeziornych w krajobrazie pojeziernym: rzeka Krutynia (Pojezierze Mazurskie). Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" 13: 1-461.
 
8.
Jakubik B., Lewandowski K. 2008. Molluscs of the outlet stretch of the Krutynia River (Masurian Lakeland). Annales UMCS 63: 53-58. https://doi.org/10.2478/v10067....
 
9.
Korycińska M., Królak E. 2007. The effect of selected environmental factors on the occurrence of macroinvertebrates in the Osownica River. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 36: 55-61.
 
10.
Lewandowski K. 1996a. Występowanie Dreissena polymorpha (Pall.) oraz małży z rodziny Unionidae w systemie rzeczno-jeziornym Krutyni (Pojezierze Mazurskie). Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" 13: 173-185.
 
11.
Lewandowski K. 1996b. Bentos rzeczno-jeziornych stref przejściowych systemu rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie). Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" 13: 303-312.
 
12.
Łomnicki A. 1995. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Marczenko Z. 1979. Spektrofotometryczne oznaczanie pierwiastków. PWN, Warszawa.
 
14.
Marczewski E., Steinhaus H. 1959. O odległości systematycznej biotopów. Zastosow. Matem. 4: 195-203. https://doi.org/10.4064/am-4-3....
 
15.
Margalef R. 1958. Information theory in ecology. Gen. Syst. 3: 31-76.
 
16.
Piechocki A. 1969. Mięczaki (Mollusca) rzeki Grabi i jej terenu zalewowego. Fragm. Faun. 15: 111-197. https://doi.org/10.3161/001593....
 
17.
Piechocki A. 1972. Materiały do poznania mięczaków (Mollusca) rzeki Pasłęki. Fragm. Faun. 18: 121-139. https://doi.org/10.3161/001593....
 
18.
Piechocki A. 1989. The Sphaeriidae of Poland (Bivalvia, Eulamellibranchiata). Ann. Zool. 42: 249-320.
 
19.
Richardson J. S., Mackay R. J. 1991. Lake outlets and the distribution of filter feeders: an assessment of hypotheses. Oikos 62: 370-380. https://doi.org/10.2307/354550....
 
20.
Strzelec M. 1993. Ślimaki (Gastropoda) antropogenicznych środowisk wodnych Wyżyny Śląskiej. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 
21.
Svendsen L. M., Rebsdorf A., Norberg P. 1993. Comparison of methods for analysis of organic and inorganic phosphorus in river sediment. Water Res. 27: 77-83. https://doi.org/10.1016/0043-1....
 
22.
Wotton R. S. 1988. Very high secondary production at a lake outlet. Freshw. Biol. 20: 341-346. https://doi.org/10.1111/j.1365....
 
 
CITATIONS (4):
1.
A new locality of the depressed river mussel Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Bivalvia: Unionidae) in the Wisłok River (Carpathian Mountains)
Maciej Bonk
Folia Malacologica
 
2.
Diversity of Mollusca in Lowland River-Lake System: Lentic Versus Lotic Patches
Polish Journal of Ecology
 
3.
Taxonomic status of Stagnicola palustris
 (O. F. Müller, 1774) and S. turricula (Held, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae) in view of new molecular and chorological data
Joanna Pieńkowska, Eliza Rybska, Justyna Banasiak, Maria Wesołowska, Andrzej Lesicki
Folia Malacologica
 
4.
X-rays and invisible sand: two new methods for designing burrowing behavioral experiments with juvenile unionoids
Aleksandra Skawina
Hydrobiologia
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top