RESEARCH PAPER
Aquatic mollusc fauna of the Ohře River – an important site of Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in northwestern Bohemia
 
 
More details
Hide details
1
Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Regional Office Kokořínsko – Máchův kraj Protected Landscape Area Administration, Mělník, Czech Republic
 
 
Submission date: 2015-04-24
 
 
Final revision date: 2015-06-01
 
 
Acceptance date: 2015-06-06
 
 
Publication date: 2015-09-18
 
 
Corresponding author
Luboš Beran   

Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Regional Office Kokořínsko – Máchův kraj Protected Landscape Area Administration, Česká 149, CZ–276 01 Mělník, Czech Republic
 
 
Folia Malacol. 2015;23(4):243-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mollusc communities of the Ohře (Eger) River, which drains a large part of northwestern Bohemia, were studied. In total, 43 freshwater mollusc species (22 gastropods, 21 bivalves) were found at 56 sites. The richest malacofauna (31 species) was recorded in the lower river section. One empty shell of Margaritifera margaritifera, a species regarded as critically endangered in the Czech Republic, was found. There are no previous records of this bivalve in the Ohře River and its tributaries, and its recent occurrence there is unlikely. Planorbis carinatus, Unio crassus, Pseudanodonta complanata, Pisidium amnicum and P. moitessierianum, endangered in the Czech Republic, were recorded. The population of U. crassus is the largest in northwestern Bohemia and one of the largest in the Czech Republic. It is divided in two parts by the Nechranice dam lake. Likewise, populations of other species are negatively affected by the dam, as well as by the pollution and watercourse alteration. In some sites the muskrat (Ondatra zibethicus) was observed to predate on unionids and especially on U. crassus. The occurrence of five alien species (Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Gyraulus parvus, Corbicula fluminea, Dreissena polymorpha) was confirmed. A gradual invasion of C. fluminea was observed; the species is predated by an unidentified animal, probably also muskrat.
 
REFERENCES (31)
1.
Beran L. 1998. Vodní měkkýši dolního toku Ohře. Bulletin Lampetra III., ZO ČSOP Vlašim 3: 51–56.
 
2.
Beran L. 2000. First record of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 1–2.
 
3.
Beran L. 2001. Vodní malakofauna Mělnického Polabí a Dolního Poohří. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 23: 51–69.
 
4.
Beran L. 2002. Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Suppl. 10: 1–258.
 
5.
Beran L. 2003. Vodní měkkýši náhonu Strhanec (střední Morava). Bulletin Lampetra V., ZO ČSOP Vlašim 5: 22–26.
 
6.
Beran L. 2005a. Vodní měkkýši odstavených ramen Ohře u Doksan (severní Čechy). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 24: 45–50.
 
7.
Beran L. 2005b. Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem. Malacol. Bohemosl. 3: 78–88.
 
8.
Beran L. 2006a. Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko. In: Beran L. et al. 2006. Bezobratlí Kokořínska. Bohemia centralis, Praha 27: 41–73.
 
9.
Beran L. 2006b. Spreading expansion of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Heldia 6: 187–192.
 
10.
Beran L. 2007a. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Vsetínské Bečvy a okolí (Česká republika). Malacol. Bohemosl. 6: 38–47.
 
11.
Beran L. 2007b. Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika). Malacol. Bohemosl. 6: 29–34.
 
12.
Beran L. 2009. Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích. Malacol. Bohemosl. 8: 46–52.
 
13.
Beran L. 2012. Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad. Malacol. Bohemosl. 11: 45–53.
 
14.
Beran L. 2013a. Freshwater molluscs of the Dyje (Thaya) river and its tributaries – the role of these water bodies in expansion of alien species and as a refuge for endangered gastropods and bivalves. Folia Malacol. 21: 143–160. http://dx.doi.org/10.12657/fol....
 
15.
Beran L. 2013b. Současný stav invaze a neobvyklá lokality korbikuly asijské. Živa 1: 25.
 
16.
Beran L., Juřičková L., Horsák M. 2005. Mollusca (Měkkýši). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp. 69–74.
 
17.
Douda K., Beran L. 2009. Ochrana velevruba tupého v České republice. Ochrana přírody 64: 16–19.
 
18.
Flasar I. 1998. Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbeitung. Heldia 3: 1–210.
 
19.
Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J., Čech M. 2014. Měkkýši údolí Vltavy (Čechy). Malacol. Bohemosl. 13: 12–105.
 
20.
Horsák M., Juřičková L. , Picka J. 2013. Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.
 
21.
Lewin I. 2014. Mollusc communities of lowland rivers and oxbow lakes in agricultural areas with anthropogen­ically elevated nutrient concentration. Folia Malacol. 22: 87–159. http://dx.doi.org/10.12657/fol....
 
22.
Lopes-Lima M., Kebapçı U., Van Damme D. 2014. Unio crassus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.
 
23.
Mácha S. 1955. Okružák Tropidiscus carinatus Müll. Na Ohři. Časopis Národního musea, Oddíl přírodovědný 124: 99–100.
 
24.
Pruner L., Míka P. 1996. Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana 32 (Suppl.): 1–175.
 
25.
Slavík A. 1868. Monografie českých měkkýšů zemských i sladkovodních. Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech, Praha 1: 79–133.
 
26.
Uličný J. 1892–1895. Měkkýši čeští. Klub přírodovědný, Praha.
 
27.
Van Damme D. 2011. Pseudanodonta complanata. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.
 
28.
Vlček V. (ed.) 1984. Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha.
 
29.
Zając K., Zając T. 2011. The role of active individual move­ment in habitat selection in the endangered freshwater mussel Unio crassus Philipsson 1788. J. Conch. 40: 446–461.
 
30.
Zettler M. L., Jueg U. 1997. Vergleich von vier Populationen der Bachmuschel Unio crassus Philipsson 1788 (Mollusca: Bivalvia) in Mecklenburg-Vorpommern. Schr. Malakozool. 10: 23–33.
 
31.
Zettler M. L., Jueg U. 2007. The situation of the freshwater mussel Unio crassus (Philipsson, 1788) in north-east Germany and its monitoring in terms of the EC Habitats Directive. Mollusca 25: 165–174.
 
 
CITATIONS (5):
1.
Longitudinal pattern of mollusc assemblages within A medium-sized lowland river: Liwiec (East Poland)
Ewa Jurkiewicz-Karnkowska
Folia Malacologica
 
2.
Co-occurrence of Sinanodonta woodiana with native Unionidae in the lower Oder
Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Wojciech Andrzejewski, Henryk Gierszal, Maria Urbańska
Oceanological and Hydrobiological Studies
 
3.
Colonisation of the newly-created artificial lake medard and its surroundings by aquatic molluscs
Luboš Beran
Folia Malacologica
 
4.
Distribution and recent status of freshwater mussels of family Unionidae (Bivalvia) in the Czech Republic
Luboš Beran
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems
 
5.
Vodní měkkýši Vysočiny [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top