RESEARCH PAPER
Biodiversity of terrestrial malacocoenoses as a criterion in assessment of conservation status – the Cybina Valley, a proposed Natura 2000 area
 
More details
Hide details
1
Department of General Zoology, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2009-01-22
 
 
Final revision date: 2009-09-24
 
 
Acceptance date: 2009-10-25
 
 
Publication date: 2020-05-14
 
 
Folia Malacol. 2010;18(1):5-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
We present the results of a terrestrial mollusc inventory in the Cybina River Valley (W. Poland). The species richness in 39 sites served as a biodiversity criterion for the whole area. The total number of 3,193 specimens collected represented 51 species (22 families), i.e. about 60% of terrestrial snail species of the whole Wielkopolska region. Species regarded as rare in the region and in the whole country constituted 22% of the whole material. Two of them are especially noteworthy: Vertigo angustior Jeffreys (Annex II, EU Habitats Directive), and Ruthenica filograna (Rossmässler) which is very rare in the region.
 
REFERENCES (14)
1.
Błoszyk J. 1999. Geograficzne i ekologiczne zróżnicowanie zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) w Polsce. I. Uropodina lasów grądowych (Carpinion betuli). Kontekst, Poznań.
 
2.
Błoszyk J., Krysiak D., Napierała A., Dylewska M. 2006. Can soil fauna undergo synantropisation. In: Gabryś G., Ignatowicz S. (eds), Advances in Polish Acarology. SGGW, Warszawa, pp. 26-37.
 
3.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2005. Estimating the species richness and composition of land mollusc communities: problems, consequences and practical advice. J. Conch. 38: 529-547.
 
4.
Everitt B. S., Landau S., Leese M. 2001. Cluster Analysis. Arnold, London.
 
5.
Gołdyn R., Grabia J. 1998. Program ochrony wód rzeki Cybiny. Urząd Miasta Poznania, Wydział Ochrony Środowiska, Poznań.
 
6.
Gołdyn R., Jackowiak B., Błoszyk J. (eds). 2005. Natural values of the Cybina Valley and their protection. Kontekst, Poznań.
 
7.
Holgate P. 1969. Notes on the Marczewski-Steinhaus coefficients of similarity. Stat. Ecol. 3: 181-193.
 
8.
Koralewska-Batura E. 1992. Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. UAM Poznań, Zoologia, Poznań 18: 1-38.
 
9.
Koralewska-Batura E., Gołdyn B., Szybiak K., Błoszyk J. 2010. Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska. II. Checklist. Folia Malacol. 18: 29-41. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
10.
Piechocki A., Sulikowska-Drozd A. 2008. Mięczaki (Mollusca). In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (eds.). Fauna of Poland - characteristics and checklist of species. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, pp. 365-426.
 
11.
UNO 1992. Convention on Biological Diversity. Unated Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, June, 3-14 1992.
 
12.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
13.
Wiktor A., Riedel A. 2002. Gastropoda terrestria, Terrestrial gastropods. In: Głowaciński Z. (ed.). Red List of Threatened Animals in Poland. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 27-33.
 
14.
Wojterski T., Wojterska H., Wojterska M. 1978. Potencjalna roślinność naturalna środkowej Wielkopolski - mapa barwna. PPWK, Wrocław.
 
 
CITATIONS (1):
1.
ElżBieta Koralewska-Batura (1949-2008)
Folia Malacologica
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top