RESEARCH PAPER
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska. I. History and general remarks
 
More details
Hide details
1
Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
2
Department of Cell Biology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2009-01-21
 
 
Final revision date: 2009-10-13
 
 
Acceptance date: 2009-10-31
 
 
Publication date: 2020-05-14
 
 
Folia Malacol. 2010;18(1):15-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This is the first publication of the series summarising the current state of knowledge on mollusc biodiversity and distribution in Wielkopolska (W. Poland). Here, we give a historical background of the research conducted so far in the region; we describe the geography and environmental conditions which have determined the present shape of the region's malacocoenoses. We also present a short summary of the results of the studies carried out in the region. Data from 89 publications and 73 unpublished papers (4,155 localities) show that 167 mollusc species were recorded from Wielkopolska during the last fifty years.
 
REFERENCES (139)
1.
Afanasyev S. A., Protasov A. A., Zdanowski B., Tunowski J. 1998. Specific features of bivalve distribution in the system of heated Konin lakes (Poland). Hydrobiol. J. 34: 50-60. https://doi.org/10.1615/Hydrob....
 
2.
Berger L. 1958. Nowe stanowiska Pisidium moitesserianum Paladilhe 1866. Pr. Kom. Biol. PTPN 19: 5-9.
 
3.
Berger L. 1959a. Wyniki wstępnych badań nad groszkówkami (Pisidium) Wielkopolski. Przyr. Pol. Zach. 2: 279-284.
 
4.
Berger L. 1959b. Interesujące mięczaki (Mollusca) z okolic Osiecznej w woj. poznańskim. Przyr. Pol. Zach. 3: 154-157.
 
5.
Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Pr. Kom. Biol. PTPN 25: 1-124.
 
6.
Berger L., Dzięczkowski A. 1977. Mollusca. In: Wróblewski A. (ed.), Bottom fauna of the heated Konin Lakes. Monografie Fauny Polski 7. PWN, Warszawa, pp. 151-179.
 
7.
Berger L., Dzięczkowski A. 1979. Północnoamerykański zatoczek Menethus dilatatus (Gould, 1841) (Gastropoda, Planorbidae) w Polsce. Przegl. Zool. 23: 34-40.
 
8.
Bernard R. 1994. New localities of the freswater limpet Ferrissia wautieri (Mirolli 1960) (Gastropoda: Bassommatophora: Ancylidae) in Poland. Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 53: 19-21.
 
9.
Biesiadka E., Kasprzak K. 1977. Badania nad malakofauną rzeki Warty obrębie miasta Poznania. Acta Hydrobiol. 19: 102-122.
 
10.
Chmiel J., Kasprowicz M. 1999. Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe s.c., Poznań.
 
11.
Cholewa S., Koralewska-Batura E., Batura M. 2003. A new locality of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) in Poland. Folia Malacol. 11: 59-61. https://doi.org/10.12657/folma....
 
12.
Czapski Z. 1965. Z badań nad biologią Galba occulta Jack., 1959 - nowego żywiciela pośredniego Fasciola hepatica L. Wiad. Parazyt. 11 (suppl. 1-2): 273-277.
 
13.
Czapski Z. 1977. Biologiczne aspekty epidemiologii fasciolozy. Monografie AWF Poznań 95.
 
14.
Dankowska E. 1996a. Morphology and life history of Deroceras laeve (Müll.) (Gastropoda, Stylommatophora: Agrolimacidae) in greenhouse conditions. Rocz. Nauk Roln. Seria E 25: 91-95.
 
15.
Dankowska E. 1996b. Harmfulness of Deroceras laeve (Müll.) and its control in greenhouse conditions. Rocz. Nauk Roln. Seria E 25: 97-103.
 
16.
Dankowska E. 2002. Próba wykorzystania nicieni Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneier) do zwalczania ślimaków nagich. Abstracts, 18th Polish Malacological Seminar: 7.
 
17.
Dankowska E., Baranowski T. 1991. Biologia i szkodliwość ślimaków nagich w szklarni i w tunelu. Materiały Sesji IOR 31: 36-38.
 
18.
Dankowska E., Baranowski T. 1995. Wstępne wyniki badań nad ślimakami występującymi w szklarni. Conference materials, Science in Horticultural Practice, Lublin 14-15. IX: 389-394.
 
19.
Dembińska M. 1924. Fauna malakologiczna wapieni łąkowych niektórych miejscowości Wielkopolski. Pr. Kom. Mat. Przyr. PTPN 1: 188-205.
 
20.
Dziabaszewski B. 1967. Ślimak austriacki (Cepaea vindobonensis Fer.) w Poznaniu. Przyr. Pol. Zach. 8: 101-102.
 
21.
Dzięczkowski A. 1965. Osobliwości wąwozu w rezerwacie Puszczykowskie Góry. Przyr. Pol. Zach. 6: 99-102.
 
22.
Dzięczkowski A. 1966. Badania ilościowe nad ślimakami rezerwatu Puszczykowskie Góry w Wielkopolskim Parku Narodowym. Przyr. Pol. Zach. 7: 65-74.
 
23.
Dzięczkowski A. 1974. Badania nad strukturą zespołu ślimaków (Gastropoda) lasu grądowego (Galio-Carpinetum) w Morasku pod Poznaniem. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 27: 25-51.
 
24.
Dzięczkowski A. 1978. Ciepłolubny zespół ślimaków z udziałem Candidula unifasciata (Poiret) w Wielkopolskim Parku Narodowym. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 31: 75-93.
 
25.
Dzięczkowski A. 1988. Zespoły ślimaków (Gastropoda) zbiorowisk leśnych Polski. Studium ekologiczne. Pr. Kom. Biol. PTPN 68: 1-109.
 
26.
Falniowski A. 1989. Przodoskrzelne (Prosobranchia) Polski. I. Neritidae, Viviparidae, Valvatidae, Bithyniidae, Rissoidae, Aciculidae. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pr. Zool. 35: 1-148.
 
27.
Gabański J., Kulmatycki W., Michalski K. 1938. O zanieczyszczeniu Strugi Grodziskiej pod Grodziskiem i Kamieńcem. Zdrowie Publ. 53: 1099-1103.
 
28.
Gabański J., Kulmatycki W., Różycki K. 1934a. Dalsze materiały do znajomości zanieczyszczenia rzeki Cybiny pod Poznaniem. Pamiętnik Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiejsk. w Puławach 15: 37-49.
 
29.
Gabański J., Michalski K., Kulmatycki W. 1937a. Materiały do stanu czystości Jeziora Durowskiego pod Wągrowcem. Wyd. Okr. Komit. Ochr. Przyr. Wielkop. Pomorze, Poznań 7: 134-142.
 
30.
Gabański J., Michalski K., Kulmatycki W. 1939. Materiały do znajomości zanieczyszczenia rzeki Średzianki w woj. poznańskim. Pamiętnik Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiejsk. w Puławach 17: 278-302.
 
31.
Gabański J., Michalski K., Pęska-Kieniewiczowa W., Kulmatycki W. 1937b. O zanieczyszczeniu rzeczki Dąbroczni w okolicy Miejskiej Górki. Zdrowie Publ. 52: 87-110.
 
32.
Gabański J., Pęska-Kieniewiczowa W. 1932. Zanieczyszczenie rzeki Wełnianki i Wełny w okolicy Gniezna. Zdrowie 47: 781-798.
 
33.
Gabański, J., Pęska-Kieniewiczowa W. 1936. Przyczynek do znajomości stosunków hydrobiologicznych jeziora Budzyńskiego w Ludwikowie. Pr. Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Narod.: 1-16.
 
34.
Gabański J., Pęska-Kieniewiczowa W., Kulmatycki W. 1934b. Materiały do poznania zanieczyszczenia jeziora Jelonek pod Gnieznem. Zdrowie Publ. 49: 253-269.
 
35.
Jackiewicz M. 1954. Z badań anatomiczno-porównawczych nad niektórymi gatunkami z rodzaju Radix Montfort na terenie Wielkopolski. Pr. Kom. Biol. PTPN 15: 1-20.
 
36.
Jackiewicz M. 1959. Badania nad zmiennością i stanowiskiem systematycznym Galba palustris O. F. Müll. Pr. Kom. Biol. PTPN 19: 1-86.
 
37.
Jackiewicz M. 1967. Badania anatomiczne i histologiczne nad Acicula polita (Hartm.) z uwzględnieniem innych gatunków Acicula Hartm. (Mollusca, Prosobranchia). Pr. Kom. Biol. PTPN 32: 1-73.
 
38.
Jackiewicz M. 1969. Interesujący przypadek anormalności u Physa acuta Drap. (Mollusca, Basommatophora). Fragm. Faun. 15: 199-207. https://doi.org/10.3161/001593....
 
39.
Jackiewicz M. 1973. Nowe stanowiska ślimaka Potamopyrgus jenkinsi (E.A. Smith, 1889) w Polsce i uwagi o jego rozmieszczeniu. Przegl. Zool. 17: 364-366.
 
40.
Jackiewicz M. 1974. Krajowe gatunki rodziny Aciculidae (Mollusca, Prosobranchia). Fragm. Faun. 19: 445-454. https://doi.org/10.3161/001593....
 
41.
Jackiewicz M. 1978. Rozmieszczenie Succinea elegans Risso i Succinea sarsi Esmark w Polsce (Gastropoda, Pulmonata). Fragm. Faun. 23: 243-257. https://doi.org/10.3161/001593....
 
42.
Jackiewicz M. 1990. Die Struktur des Auges bei Schlammschnecken (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae). Malak. Abh. 15: 51-54.
 
43.
Jackiewicz M. 1999. Columella structure of Lymnaea stegnalis (Linnaeus, 1758) shell (Gastropoda: Pulmonata: Basomatophora). Biol. Bull. (Poznań) 36: 123-124.
 
44.
Jackiewicz M. 2000a. Błotniarki Europy. Kontekst, Poznań.
 
45.
Jackiewicz M. 2000b. Bursztynki Polski. Kontekst, Poznań.
 
46.
Jackiewicz M. 2000c. Tentacle regeneration in Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) and Cepaea hortensis (O. F. Müller. 1774) (Gastropoda: Pulmonata). Folia Malacol. 8: 233-237. https://doi.org/10.12657/folma....
 
47.
Jackiewicz M., Koralewska-Batura E., Lesicki A. 1998. Anomalies of soft body parts in Acicula polita (Hartmann, 1840), Deroceras laeve (O. F. Müller 1774) and Deroceras reticulatum (O. F. Müller 1774) (Mollusca, Gastropoda). Biol. Bull. Poznań 35: 39-42.
 
48.
Jackiewicz M., Koralewska-Batura E., Lesicki A. 1999. Shell anomalies and regenerations in some snail species (Gastropoda: Pulmonata). Malak. Abh. 19: 257-264.
 
49.
Jackiewicz M., Zboralska H. 1993. Postembryonal development of reproductive organs of the selected species of families Lymnaeidae and Succineidae (Gastropoda: Pulmonata). Bull. Soc. Amis Sci. Lettr. Poznań, Ser. D 30: 63-68.
 
50.
Kasprzak K. 1982. Nowe dane o występowaniu i liczebności Potamopyrgus jenkinsi (E. A. Smith) (Gastropoda), Pisidium ponderosum Stelf. i Pisidium crassum Stelf. (Bivalvia) w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C - Zoologia 33: 159-163.
 
51.
Kasprzak K. 1985. Density, biomass, and respiration of phytophilous macrofauna of associations of Potamogeton perfoliatus L. of a polymictic, eutrophic lake. Acta Hydrobiol. 27: 63-73.
 
52.
Kasprzak K. 1986a. Occurrence and role of bivalves of the family Unionidae (Mollusca, Bivalvia) in the eutrophic lake Zbęchy (Wielkopolska-Kujawy Lowland) and its outflow canal. Acta Hydrobiol. 27: 351-370.
 
53.
Kasprzak K. 1986b. Role of the Unionidae and Sphaeriidae (Mollusca Bivalvia) in eutrophic lake Zbęchy and its outflow. Intern. Rev. Ges. Hydrobiol. 71: 315-334. https://doi.org/10.1002/iroh.1....
 
54.
Kasprzak K. 1987. Występowanie i zagęszczenie ślimaków (Gastropoda) i małży (Bivalvia) z rodziny Sphaeriidae w osadach dennych jeziora Zbęchy i kanału odwadniającego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 36: 51-58.
 
55.
Kasprzak K., Banaszak J. 1985. The evaluation of numbers, biomass, and respiration of phytophilous macrofauna in a field drain canal. Acta Hydrobiol. 24: 167-173.
 
56.
Kaźmierski J. 1972. Ślimak austriacki Cepaea vindobonensis na Pałukach. Chr. Przyr. Ojcz. 28: 56-57.
 
57.
Kędra H. 1971. Mięczaki (Molllusca) Ziemi chodzieskiej. Przyr. Pol. Zach. 9: 48-58.
 
58.
Kędra H. 1977. Ślimaki (Gastropoda) rezerwatu "Dębina" pod Wągrowcem. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 30: 159-168.
 
59.
Koralewska E. 1979. Ślimaki (Gastropoda) Ziemi Wrzesińskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 32: 105-113.
 
60.
Koralewska-Batura E. 1989. Ślimaki (Gastropoda) wybranego lasu grądowego Wielkopolski na przykładzie rezerwatu Jakubowo. Fragm. Faun. 32: 445-456. https://doi.org/10.3161/001593....
 
61.
Koralewska-Batura E. 1992. Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. Wyd. Nauk. UAM, ser. Zoologia 18: 1-41.
 
62.
Koralewska-Batura E. 1993a. Ślimaki (Gastropoda) siedlisk grądowych pod Opalenicą (woj. poznańskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 39: 49-63.
 
63.
Koralewska-Batura E. 1993b. Lądowa fauna mięczaków (Mollusca) Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 40: 5-13.
 
64.
Koralewska-Batura E., Błoszyk J. 2007. Stability of malacocoenoses in an ash-elm forest based on two-year observations. Folia Malacol. 15: 175-180. https://doi.org/10.12657/folma....
 
65.
Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Napierała A. 2006. Malacocoenoses of fragmented forests of Wielkopolska. Folia Malacol. 14: 1-9. https://doi.org/10.12657/folma....
 
66.
Koralewska-Batura E., Dziabaszewski W. 1992. Mięczaki (Mollusca) łęgów rogalińskich. In: Kostrzewski A. (ed.), Morena. Wielkopolski Park Narodowy, Człowiek i Środowisko Wybrane Problemy. Poznań-Puszczykowo l: pp. 42-43.
 
67.
Koralewska-Batura E., Dziabaszewski A. 2000. New localities of Cepaea vindobonensis (Férussac, 1921) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) in Wielkopolska (W Poland). Folia Malacol. 8: 229-231. https://doi.org/10.12657/folma....
 
68.
Koralewska-Batura E., Gołdyn B., Szybiak K., Błoszyk J. 2010. Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska. II. Checklist. Folia Malacol. 18: 29-41. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
69.
Lesicki A., Koralewska-Batura E. 2007. Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) becomes more frequent in Poland. Folia Malacol. 15: 181-184. https://doi.org/10.12657/folma....
 
70.
Młodzianowska-Dyrdowska M. 1928. Ślimaki lądowe skorupowe w Poznańskiem i właściwości ich rozmieszczenia. Prac. Kom. Biol. PTPN: 1-91.
 
71.
Müller E. 1910a. Beiträge zur Molluskenfauna der Provinz Posen. Ztschrft. D. Natwiss. Abt. D. Naturw. Vereins Posen 17: 43-50.
 
72.
Müller E. 1910b. Zur Molluskenfauna der Umgegend von Grätz in Posen. Nachrbl. D. Dtsch Malak. Ges. 42: 153-158.
 
73.
Müller E. 1920. Beiträge zur Kenntnis der Weichtierfauna von Nakel. A. d. Netze und Umgebung. Arch. Moll. 52: 183-190.
 
74.
Pfeiffer J. 1911. Beiträge zur Molluskenfauna Deutschlands. Nachrbl. D. Dtsch Malak. Ges. 43: 59-67.
 
75.
Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca), Ślimaki (Gastropoda). Fauna Słodkowodna Polski 7. PWN, Poznań.
 
76.
Piechocki A. 1986. Ferrissia wautieri (Mirolli) (Gastropoda, Ancylidae) nowy gatunek ślimaka dla fauny Polski. Przegl. Zool. 30: 299-303.
 
77.
Piechocki A. 1989. The Sphaeriidae of Poland (Bivalvia, Eulamellibranchia). Ann. Zool. 42: 249-320.
 
78.
Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca). Małże (Bivalvia). Fauna Słodkowodna Polski 7A. PWN, Warszawa.
 
79.
Piechocki A., Sulikowska-Drozd A. 2008. Mięczaki Mollusca. In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (eds), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, Vol. 3. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, pp. 365-426.
 
80.
Pokryszko B. M. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) - a systematic monograph. Ann. Zool. 43: 133-257.
 
81.
Poliński W. 1917. Materyały do fauny malakozoologicznej Królestwa Polskiego, Litwy i Polesia. Pr. TN Warsz., Wydz. 3, Warszawa.. 2: 1-130.
 
82.
Poliński W. 1922. Récherches sur l'anatomie et la systematique des Xerophilines de la Pologne et de la Transsylvanie. Pr. Zool. Państw. Muz. Przyr. 1: 166-184.
 
83.
Poliński W. 1924. Anatomische-systematische und zoogeografische Studien über die Heliciden Polens. Bull. Int. Acad. Pol. Cl. Med. (B), 131-278.
 
84.
Radoński P. 1892. Spis mięczaków Wielkiego Księstwa Poznańskiego ze zbiorów po ś.p. Felicjanie Sypniewskim, darowanych Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Poznaniu, oraz nabytych po ś.p. Lauterbachu, a oznaczonych podług J. Bąkowskiego. Rocz. Pozn. TPN 19: 623-628.
 
85.
Riedel A. 1981. Stan zbadania fauny Polski. Mięczaki (Molllusca). Przegl. Zool. 25: 251-257.
 
86.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria). Katalog Fauny Polski 36. PWN, Warszawa.
 
87.
Riedel A., Pokryszko B. M. 1999. Malakologia polska. Historia, stan obecny, perspektywy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
88.
Serafińska J. 1958. Materiały do fauny pijawek (Hirudinea) Polski. Fragm. Faun. 8: 17-64. https://doi.org/10.3161/001593....
 
89.
Stankowski W. 1978. Rozwój środowiska fizyczno-geograficznego Polski. PWN, Warszawa.
 
90.
Stępczak K. 1966. Mięczaki studzienki osadnikowej przemysłowego ujęcia wody z Warty w Poznaniu. Przegl. Zool. 10: 298-301.
 
91.
Stępczak K. 1982. Cechy mierzalne muszli ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) i ich zmienność na obszarze Polski. Pr. Kom. Biol. PTPN 66: 37-51.
 
92.
Stępczak K., Ławniczak H., Wieland A. 1982. Dobowa i sezonowa aktywność ślimaków winniczków (Helix pomatia L.). Pr. Kom. Biol. PTPN 66: 13-35.
 
93.
Stępczak K., Sopalak D. 1983. Ślimak winniczek (Helix pomatia L.) w województwie gorzowskim. Studia i Materiały GOBIEN 2: 95-108.
 
94.
Szafran H. 1959. Poznań i okolica. Wyd. PTPN, Poznań.
 
95.
Szybiak K. 1996. Ślimaki (Gastropoda, Molusca) rezerwatu "Dębno nad Wartą". Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 43: 7-17.
 
96.
Szybiak K. 2001. Malakocenoza olsu nad rzeką Smolnicą w Puszczy Noteckiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Seria C Zool. 48: 21-27.
 
97.
Szybiak K. 2002. Malacocoenoses of the nature reserve Buki nad Jeziorem Lutomskim. Folia Malacol. 10: 27-34. https://doi.org/10.12657/folma....
 
98.
Szybiak K. 2004. Terrestrial gastropods of the park in Obrzycko. Folia Malacol. 12: 73-77. https://doi.org/10.12657/folma....
 
99.
Szybiak K., Leśniewska M. 2005. Malacocenosis of five beech forests in Poland. Folia Malacol. 13: 181-188. https://doi.org/10.12657/folma....
 
100.
Szybiak K., Błoszyk J., Koralewska-Batura E. 2007. Participation of Ruthenica filograna in malacocoenoses of deciduous forests in various geographic regions of Poland. Folia Malacol. 15: 59-64. https://doi.org/10.12657/folma....
 
101.
Urbański J. 1930a. Buczyna nad Jeziorem Lutomskim koło Sierakowa. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wielkop. Poznań 2: 36-41.
 
102.
Urbański J. 1930b. Najpiękniejsza buczyna Wielkopolski pod Boguniewem w pow. Obornickim. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wielkop. Poznań 1: 12-16.
 
103.
Urbański J. 1930c. Rezultaty wycieczek florystycznych po Wielkopolsce wraz z projektami ochrony rzadkich roślin. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wielkop. Poznań 1: 37-46.
 
104.
Urbański J. 1932. Godne ochrony gatunki i zespoły mięczaków województwa poznańskiego. Ochr. Przyr. Warszawa 12: 37-44.
 
105.
Urbański J. 1933a. Beiträge zur Molluskenfauna der Wojewodschaft Poznań. Fragm. Faun. 2: 63-95. https://doi.org/10.3161/150539....
 
106.
Urbański J. 1933b. Godne ochrony gatunki i zespoły mięczaków województwa poznańskiego. Ochr. Przyr. 12: 1-8.
 
107.
Urbański J. 1935. Dwa ciekawe gatunki ślimaków w Wielkopolsce. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wlkp. Poznań 5: 108-114.
 
108.
Urbański J. 1936. Szkic fizjograficzny Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Ziemia 26: 152-160.
 
109.
Urbański J. 1937. Bemerkenswerte Weichtierfunde aus Polen. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol. Warszawa 3: 11-20. https://doi.org/10.3161/150539....
 
110.
Urbański J. 1938a. Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna der Wojewodschaft Poznań. II. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol. Warszawa 3: 439-467. https://doi.org/10.3161/150539....
 
111.
Urbański J. 1938b. Wędrówki mięczaków Wielkopolski. Przyr. I Techn., Lwów-Warszawa 17: 202-209.
 
112.
Urbański J. 1947a. Krytyczny przegląd mięczaków (Mollusca) Polski. Ann. UMCS 2: 1-35.
 
113.
Urbański J. 1947b. Mięczaki jako wskaźnik stepowienia Wielkopolski. Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN 10: 207-221.
 
114.
Urbański J. 1947c. Z przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Chr. Przyr. Ojcz., Kraków 3: 4-25.
 
115.
Urbański J. 1954. Przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przegl. Zach., Poznań 10: 164-180.
 
116.
Urbański J. 1955. Wielkopolski Park Narodowy. PWN. Poznań.
 
117.
Urbański J. 1956. Rezerwat buki nad Jeziorem Lutomskim. Chr. Przyr. Ojcz., Kraków 12: 22-30.
 
118.
Urbański J. 1957a. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa.
 
119.
Urbański J. 1957b. Fauna jako wskaźnik stepowienia Wielkopolski. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., Warszawa 7: 65-78.
 
120.
Urbański J.1964. Zmiany fauny dowodem stepowienia Wielkopolski. Zesz. nauk. UAM, Geografia, Poznań 5: 22-25.
 
121.
Urbański J., Stępczak K., Musiał J. 1982. Stan i perspektywy badań ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. Pr. Kom. Biol. PTPN 66: 5-12.
 
122.
Wiktor A. 1973. Die Nacktschnecken Polens. Monografie Fauny Polski 1. PWN, Warszawa.
 
123.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
124.
Włosik-Bieńczak E. 1988. Nowe stanowiska Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866 (Mollusca, Bivalvia) w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 37: 83-85.
 
125.
Włosik-Bieńczak E. 1992a. Analiza zmienności zamka muszli u Pisidium casertanum (Poli) i Pisidium casertanum var. ponderosa Stelfox (Mollusca, Bivalvia, Pisidiidae). Wyd. Nauk. UAM, ser. Zoologia 19: 1-37.
 
126.
Włosik-Bieńczak E. 1992b. Małże z rodzin Sphaeriidae i Pisidiidae (Mollusca, Bivalvia) w północno-zachodniej Polsce. Bivalves of Sphaeriidae and Pisidiidae (Mollusca, Bivalvia) families in the North-western part of Poland. Lubuski Przegl. Przyr. 3: 3-51.
 
127.
Włosik-Bieńczak E. 1994a. Mięczaki (Mollusca) wybranych zbiorników wodnych Maltańskiego Klina Zieleni w Poznaniu (i etap badań). Lubuski Przegl. Przyr. 5: 21-32.
 
128.
Włosik-Bieńczak E. 1994b. Nowe stanowisko Ferrissia wautieri (Mirolli) (Gastropoda, Ancylidae) w Polsce. Lubuski Przegl. Przyr. 5: 293-296.
 
129.
Włosik-Bieńczak E. 1996. Mięczaki Mollusca rzeki Bogdanki w Poznaniu i zbiorników wodnych znajdujących się w jej biegu. Lubuski Przegl. Przyr. 7: 53-64.
 
130.
Włosik-Bieńczak E. 1997. Mięczaki Mollusca rzeki Cybiny i sztucznych zbiorników wodnych utworzonych w jej biegu w granicach miasta Poznania w latach 1992-1994. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 44: 19-40.
 
131.
Włosik-Bieńczak E. 1998. Mięczaki Mollusca stawów hodowlanych w Podlesiu i Raszewach. Molluscs Mollusca of the fish ponds in Podlesie and Raszewy. Lubuski Przegl. Przyr. 9: 43-48.
 
132.
Włosik-Bieńczak E. 1999. Mięczaki (Mollusca) odsłoniętego dna jeziora Maltańskiego po spuszczeniu wody w drugim (1992) i szóstym (1996) roku od zakończenia prac renowacyjnych. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 46: 23-28.
 
133.
Włosik-Bieńczak E. 2000a. Fauna mięczaków (Mollusca) Strumienia Junikowskiego w Poznaniu w latach 1996-1999. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 47: 15-27.
 
134.
Włosik-Bieńczak E. 2000b. Zmiany w faunie mięczaków Mollusca zbiorników powyrobiskowych w dolinie Strumienia Junikowskiego w Poznaniu w latach 1996-1999. Lubuski Przegl. Przyr. 11: 53-63.
 
135.
Włosik-Bieńczak E. 2000c. Mięczaki (Mollusca) jeziora Rusałka w Poznaniu w latach 1994-1998. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 47: 7-14.
 
136.
Włosik-Bieńczak E. 2001. Malakofauna rzeki Bogdanki w latach 1994-1998. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 48: 7-19.
 
137.
Włosik E., Musiał J. 1982. Lewoskrętna i wieżyczkowe muszle u ślimaka winniczka (Helix pomatia L.). Pr. Kom. Biol. PTPN 66: 53-57.
 
138.
Wojterska M. 2001. Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 24-28 września 2001. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
139.
Zdanowski B., Protasov A. A., Afanasyev S. A., Sinitsyna O. O. 1998. Structural and functional features of zoobenthos and periphyton in Konin lakes. Hydrobiol. J. 34: 46-58. https://doi.org/10.1615/Hydrob....
 
 
CITATIONS (9):
1.
Drought and deluge: Influence of environmental factors on water quality of kettle holes in two subsequent years with different precipitation
Bartłomiej Gołdyn, Katarzyna Kowalczewska-Madura, Sofia Celewicz-Gołdyn
Limnologica
 
2.
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). V. Family: Planorbidae (Gastropoda: Pulmonata)
Michał Czyż, Paweł Woliński, Patrycja Talarska, Bartłomiej Gołdyn
Folia Malacologica
 
3.
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska. II. Checklist
Elżbieta Koralewska-Batura, Bartłomiej Gołdyn, Krystyna Szybiak, Jerzy Błoszyk
Folia Malacologica
 
4.
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). IV: Families: Neritidae, Viviparidae, Thiaridae, Bithyniidae, Hydrobiidae and Valvatidae
Michał Czyż, Bartłomiej Gołdyn
Folia Malacologica
 
5.
Freshwater Molluscs in Diet of Hooded Crow (Corvus cornix)
Bartłomiej Gołdyn, Zofia Książkiewicz-Parulska, Piotr Zduniak
The Wilson Journal of Ornithology
 
6.
Needle in a Haystack: Predicting the Occurrence of Wetland Invertebrates on the Basis of Simple Geographical Data. A Case Study on Two Threatened Micro-Mollusc Species (Gastropoda: Vertiginidae) from Poland
Zofia Książkiewicz, Bartłomiej Gołdyn
Wetlands
 
7.
Short Communications
The Wilson Journal of Ornithology
 
8.
ElżBieta Koralewska-Batura (1949-2008)
Folia Malacologica
 
9.
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). III. Families: Aciculidae J. E. Gray, 1850, Carychiidae Jeffreys, 1830, Succineidae H. Beck, 1837, Cochlicopidae Pilsbry, 1900
Krystyna Szybiak, Anna Jankowiak
Folia Malacologica
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top