RESEARCH PAPER
Freshwater molluscs of the Dyje (Thaya) River and its tributaries - the role of these water bodies in expansion of alien species and as a refuge for endangered gastropods and bivalves
 
 
More details
Hide details
1
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic
 
 
Submission date: 2013-04-04
 
 
Final revision date: 2013-06-28
 
 
Acceptance date: 2013-07-02
 
 
Publication date: 2020-04-03
 
 
Corresponding author
Luboš Beran   

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic, Česká 149, CZ-276 01 Mělník, Czech Republic
 
 
Folia Malacol. 2013;21(3):143-160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The malacofauna of the Dyje River, including the lower sections of its five tributaries, is still rich and diversified despite the pollution, regulation and building of several dam reservoirs. In total, 42 freshwater mollusc species (24 gastropods, 18 bivalves) were found at 75 sites. The richest malacofauna (30 species) was recorded in the lower section of the Dyje. Populations of endangered or rare molluscs Theodoxus danubialis, Viviparus acerosus, Lithoglyphus naticoides, Unio crassus, Pseudanodonta complanata, Pisidium amnicum and P. moitessierianum were found. The first three species inhabit only the area under study in the Czech Republic. Especially the occurrence of Unio crassus corresponds with river sections that were only partly affected by human activities (long distance below dam reservoirs, less polluted sections, unregulated watercourses). The occurrence of five invasive species, four originating from other continents (Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Ferrissia fragilis, Sinanodonta woodiana) and one (Dreissena polymorpha) originally Ponto-Caspian, was confirmed for the Dyje River and its tributaries. The Dyje River formed the main invasion route from the Danube River into Moravia (eastern part of the Czech Republic).
 
REFERENCES (38)
1.
Balůsek J., Vojtek J. 1973. Příspěvek k poznání našich cerkárií. Folia facult. Scient. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis 14: 3-43.
 
2.
Beran L. 1997. First record of Sinanodonta woodiana (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 1-2.
 
3.
Beran L. 2002. Vodní měkkýši České republiky - rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Suppl. 10: 1-258.
 
4.
Beran L. 2003. Vodní měkkýši náhonu Strhanec (střední Morava). Bulletin Lampetra V., ZO ČSOP Vlašim 5: 22-26.
 
5.
Beran L. 2005. Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem. Malacol. Bohemosl. 3: 78-88.
 
6.
Beran L. 2007. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Vsetínské Bečvy a okolí (Česká republika). Malacol. Bohemosl. 6: 38-47.
 
7.
Beran L. 2008a. Expansion of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in the Czech Republic. Aquatic Invasions 3: 91-94. https://doi.org/10.3391/ai.200....
 
8.
Beran L. 2008b. Vodní měkkýši Moravské Dyje. Acta rerum naturalium 4: 93-96.
 
9.
Beran L. 2009. Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích. Malacol. Bohemosl. 8: 46-52.
 
10.
Beran L. 2013. Aquatic molluscan fauna (Mollusca) of the Korana River (Croatia). Nat. Croat. (in print).
 
11.
Beran L., Douda K. 2009. Bečva - nejvýznamnější moravská lokalita velevruba tupého? Ochrana přírody 64: 19-21.
 
12.
Beran L., Horsák M. 1998. Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 62: 7-23.
 
13.
Beran L., Horsák M. 1999. Mollusca. In: Opravilová V., Vaňhara J., Sukop I. (eds). Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology 101, Masaryk University, Brno, pp. 79-87.
 
14.
Beran L., Horsák M. 2002. Gyraulus parvus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 81-84.
 
15.
Beran L., Horsák M. 2007. Distribution of the alien freshwater snail Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. Aquatic Invasions 2: 45-54. https://doi.org/10.3391/ai.200....
 
16.
Beran L., Juřičková L., Horsák M. 2005. Mollusca (Měkkýši). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp. 69-74.
 
17.
Bij de Vaate A., Jazdzewski K., Ketelaars H.A.M., Gollasch S., Van der Velde G. 2002. Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 59: 1159-1174. https://doi.org/10.1139/f02-09....
 
18.
Buček A. 2012. 5.8.3.1 Změna vodohospodářského paradigmatu v přístupu k říčním nivám. In: Machar I., Drobilová L. (eds). Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení II. díl. Universita Palackého v Olomouci, pp. 425-426.
 
19.
Douda K., Beran L. 2009. Ochrana velevruba tupého v České republice. Ochrana přírody 64: 16-19.
 
20.
Douda K., Vrtílek M., Slavík O., Reichard M. 2012. The role of host specificity in explaining the invasion success of the freshwater mussel Anodonta woodiana in Europe. Biol. Invasions 14: 127-137. https://doi.org/10.1007/s10530....
 
21.
Fehér Z., Majoros G., Varga A. 2004. A scoring method for the assessment of rarity and conservation value of the Hungarian freshwater molluscs. Heldia 6: 1-14.
 
22.
Glöer P. 2002. Süsswassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. ConchBooks, Hackenheim.
 
23.
Hadbija I., Lajtner J., Belinić I. 1995. The contribution of gastropod biomass in macrobenthic communities of a Karstic River. Int. Revue Ges. Hydrobiol. 80: 103-110. https://doi.org/10.1002/iroh.1....
 
24.
Horsák M. 2001. Contribution to our knowledge of macroinvertebrate fauna of the Dyje River downstream of the Nové Mlýny reservoirs (Czech Republic). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Suppl., Biology 27: 41-62.
 
25.
Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T., Dvořák L. 2010. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. Malacol. Bohemosl., Suppl. 1: 1-37.
 
26.
Krátký M., Löw J. 2005. Krajinně-ekologické, vodohospodářské, ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc.
 
27.
Leuven R. S. E. W., Van der Velde G., Baijens I., Snijders J., Van Der Zwart Ch., Lenders R., Bij de Vaate A. 2009. The river Rhine: a global highway for dispersal of aquatic invasive species. Biol. Invasions 11: 1989-2008. https://doi.org/10.1007/s10530....
 
28.
Ložek V., Vašátko J. 1997. Měkkýši Národního parku Podyjí. Knihovna České speleologické společnosti 31: 1-67.
 
29.
Petrusek A., Beran L. 2006. Distribution of non-indigenous aquatic crustaceans and molluscs in the Czech Republic: invasion routes to the "upstream country". Abstract book: Neobiota - From Ecology to Conservation. Wien, Austria, September 27-29, 2006: 216.
 
30.
Pruner L., Míka P. 1996. Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro sít'ové mapování fauny. Klapalekiana 32 (Suppl.): 1-175.
 
31.
Soes M. D., Glöer P., Winter J. A. 2009. Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Gastropoda: Viviparidae), a new exotic snail species for the Dutch fauna. Aquatic Invasions 4: 373-375. https://doi.org/10.3391/ai.200....
 
32.
Šteffek J., Vavrová Ľ. 2006. Current ecosozological status of molluscs (Mollusca) of Slovakia in accordance with categories and criterion of IUCN - version 3.1. (2001). In: Ekologo-funkcionaľni ta faunistični aspekti doslidzenija moljuskiv, ich roľ u bioindikacij stanu naukolišňogo seredovišča: Zbirnik naukovich prac, 2-j vip, Žitomir: Vid-vo ŽDU im. I. Franka, pp. 266-276.
 
33.
Tittizer T., Taxacher M. 1997. Erstnachweis von Corbicula fluminea/fluminalis (Müller, 1774) (Corbiculidae, Mollusca) in der Donau. Lauterbornia, Dinkelscherben 31: 103-107.
 
34.
Uličný J. 1885. Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna von Mähren. Verh. Naturforsch. Ver. Brunn 23: 155-172.
 
35.
Uličný J. 1892-1895. Měkkýši čeští. Klub přírodovědný, Praha.
 
36.
Vlček V. (ed.) 1984. Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha.
 
37.
Vrabec V., Čejka T., Šporka F., Hamerlík L., Král D. 2003. First records of Corbicula fluminea (Mollusca, Bivalvia) from Slovakia with a note about its dispersion in Central Europe. Biologia 58: 942-952.
 
38.
Welter-Schultes F. W. 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen.
 
 
CITATIONS (17):
1.
Aquatic molluscs of the Zemplínská šírava dam reservoir (East Slovakia)
Luboš Beran
Folia Malacologica
 
2.
Comparative diversity of molluscan fauna of different aquatic habitat types: the Liwiec River catchment (East Poland)
Ewa Jurkiewicz-Karnkowska
Folia Malacologica
 
3.
Longitudinal pattern of mollusc assemblages within A medium-sized lowland river: Liwiec (East Poland)
Ewa Jurkiewicz-Karnkowska
Folia Malacologica
 
4.
Co-occurrence of Sinanodonta woodiana with native Unionidae in the lower Oder
Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Wojciech Andrzejewski, Henryk Gierszal, Maria Urbańska
Oceanological and Hydrobiological Studies
 
5.
The influence of urbanisation on aquatic mollusc fauna: the Krzna River (east Poland)
Ewa Jurkiewicz-Karnkowska
Folia Malacologica
 
6.
Environmental drivers of mollusc assemblage diversity in a system of lowland lentic habitats
Erika Lorencová, Michal Horsák
Hydrobiologia
 
7.
Diversity of Aquatic Molluscs in a Heterogenous Section of a Medium-Sized Lowland River-Floodplain System: An Example of Intermediate Disturbance Hypothesis
Ewa Jurkiewicz-Karnkowska
Polish Journal of Ecology
 
8.
Early life stages of exotic gobiids as new hosts for unionid glochidia
Luděk Šlapanský, Pavel Jurajda, Michal Janáč
Freshwater Biology
 
9.
First records of Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Gastropoda: Viviparidae) from the Czech Republic outside its native range
Luboš Beran, Michal Horsák, Sebastian Hofman
Folia Malacologica
 
10.
Invasion of Freshwater Molluscs in the Czech Republic: Time Course and Environmental Predictors
Erika Lorencová, Luboš Beran, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologia
 
11.
Distribution and recent status of freshwater mussels of family Unionidae (Bivalvia) in the Czech Republic
Luboš Beran
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems
 
12.
Aquatic mollusc fauna of the Ohře River – an important site of Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in northwestern Bohemia
Luboš Beran
Folia Malacologica
 
13.
Population-specific responses to an invasive species
Martin Reichard, Karel Douda, Mirosław Przybyłski, Oana Popa, Eva Karbanová, Klára Matasová, Kateřina Rylková, Matej Polačik, Radim Blažek, Carl Smith
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
 
14.
Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Jihlavy [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Jihlava River]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca
 
15.
Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]
Jitka Horáčková, Vojen Ložek, Luboš Beran, Lucie Juřičková, Štěpánka Podroužková, Jiří Peterka, Martin Čech
Malacologica Bohemoslovaca
 
16.
Vodní měkkýši Vysočiny [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca
 
17.
Vodní měkkýši Oslavy [Aquatic molluscs of the Oslava River]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top