RESEARCH PAPER
Holocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, Southern Poland)
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, Chair of General Geology and Geotourism, Cracow, Poland
 
2
University of Humanities and Sciences, Faculty of Geography, Kielce, Poland
 
 
Submission date: 2013-05-25
 
 
Final revision date: 2013-07-02
 
 
Acceptance date: 2013-07-03
 
 
Publication date: 2020-04-03
 
 
Folia Malacol. 2013;21(3):161-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The peat bog near the village of Żydowiec in the Nida Basin was subjected to malacological analysis. The peat bog is located in a subsidence basin in a gypsum karst area. The profile of deposits was identified based on materials obtained from shallow (maximum depth of 2.55 m) drillings. Lithologically diverse calcareous gyttjas and peats predominated, accompanied by dark muds. Numerous, but poorly preserved and often crushed molluscan shells were found in the calcareous gyttjas, as well as in some types of peat. Aquatic species were represented most frequently, especially drought-resistant forms and euryecological taxa. Land snails occurred in small numbers and constituted an admixture of low significance. Based on the composition and structure of faunistic assemblages, it was possible to characterise the features of the natural environment, peat bog evolution, and to determine the stratigraphic position of deposits.
 
REFERENCES (35)
1.
Alexandrowicz S. W. 1987a. Malacofauna of the Late Vistulian and Early Holocene lacustrine chalk from Roztoki near Jasło (Jasło-Sanok Depression). Acta Palaeobot. 27: 67-74.
 
2.
Alexandrowicz S. W. 1987b. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. Kwartalnik AGH, Geologia 12: 3-240.
 
3.
Alexandrowicz S. W. 1989. Zespoły mięczaków w późnoczwartorzędowych osadach jeziornych północnej Polski. Stud. Mat. Oceanolog. 56: 267-276.
 
4.
Alexandrowicz S. W. 1999a. Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) as an indicator of age and deposition environment of Quaternary sediments. Folia Malacol. 7: 79-88. https://doi.org/10.12657/folma....
 
5.
Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz W. P. 2011. Analiza malakologiczna. Metody badań i interpretacji. Rozpr. Wydz. Przyr. PAU 3: 5-302.
 
6.
Alexandrowicz S. W., Żurek S. 1996. Geneza i malakofauna źródliskowego torfowiska w dolinie Tymeśnicy (Polesie Zachodnie). Kwartalnik AGH, Geologia 22: 263-279.
 
7.
Alexandrowicz W. P. 1997. Malakofauna osadów czwartorzędowych i zmiany środowiska naturalnego Podhala w młodszym vistulianie i holocenie. Folia Quatern. 68: 7-132.
 
8.
Alexandrowicz W. P. 1999b. Evolution of the malacological assemblages in North Poland during the Late Glacial and Early Holocene. Folia Quatern. 70: 39-69.
 
9.
Alexandrowicz W. P. 2004. Molluscan assemblages of Late Glacial and Holocene calcareous tufas in Southern Poland. Folia Quatern. 75: 3-309.
 
10.
Alexandrowicz W. P. 2007. Malakofauna późnoglacjalnych i holoceńskich węglanowych osadów jeziornych północnej Polski. Kwartalnik AGH, Geologia 33: 395-420.
 
11.
Alexandrowicz W. P. 2011. Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska). Annales UMCS sec. B, 56: 77-91.
 
12.
Alexandrowicz W. P. 2013a. Late Glacial and Holocene molluscan assebblages in deposits filling palaeolakes in northern Poland. Studia Quatern. (in print). https://doi.org/10.2478/squa-2....
 
13.
Alexandrowicz W. P. 2013b. Molluscan assemblages in the deposits of landslide dammed lakes as indicators of late Holocene mass movements in the Polish Carpathians. Geomorphology 180-181: 10-23. https://doi.org/10.1016/j.geom....
 
14.
Alexandrowicz W. P., Gołas-Siarzewska M. 2011. Środowisko sedymentacyjne martwic wapiennych w Pińczowie. VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne: 8-11.
 
15.
Alexandrowicz W. P., Gołas-Siarzewska M. 2013. Zmiany środowiska Niecki Nidziańskiej (południowa Polska) w świetle analizy malakologicznej martwic wapiennych w Pińczowie. Biul. PTG (in print).
 
16.
Alexandrowicz W. P., Urban. J. 2002. Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 58: 5-36.
 
17.
Bąbel M. 1999. History of sedimentation of the Nida Gypsum deposits (Middle Miocene, southern Poland). Geological Quarterly 43: 429-447.
 
18.
Bąbel M. 2002. Brine palaeocurrent analysis based on oriented selenite crystals in the Nida Gypsum deposits (Badenian, southern Poland). Geological Quarterly 46: 435-448.
 
19.
Cabaj W., Nowak W. A. 1986. Rzeźba Niecki Nidziańskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 14: 119-209.
 
20.
Dobrowolski R., Durakiewicz T., Pazdur A. 2002. Calcareous tufas in the soligenous mires of eastern Poland as an indicator of the Holocene climatic changes. Acta Geol. Pol. 52: 63-73.
 
21.
Dobrowolski R., Hajdas I., Melke J., Alexandrowicz W. P. 2005. Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction. Geochronometria 24: 69-79.
 
22.
Dobrowolski R., Pidek I. A., Alexandrowicz W. P., Hałas S., Pazdur A., Piotrowska N., Buczek A., Urban D., Melke J. 2012. Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions. Geochronometria 39: 10-29. https://doi.org/10.2478/s13386....
 
23.
Flis J. 1954. Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej. Prace Geogr. IG PAN 1: 5-73.
 
24.
Gittenberger E., Janssen A. W., Kuijper J. G. J., Meijer T., Van der Velde G., De Vries J. N. 1998. De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. Nederlandse fauna 2. National Natuurhistorisch Museum Naturalis, Utrecht.
 
25.
Ložek V. 1964. Quartärmollusken der Tschechoslovakei. Rozpravy Ustředniho Ustavu Geologického, Praha 31: 3-374.
 
26.
Nita M., Szymczyk A. 2010. Vegetation changes in the Jezioro Lake on the background of the Holocene history of forests (Woźniki-Wieluń Upland). Acta Palaeobot. 50: 119-132.
 
27.
Nowak W. A. 1986. Zjawiska krasowe w Niecce Nidziańskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 14: 87-117.
 
28.
Pazdur A., Pazdur M. F. , Starkel L., Szulc J. 1988a. Stable isotopes of the Holocene calcareous tufa in southern Poland as palaeoclimatic indicators. Quatern. Res. 30: 177-189. https://doi.org/10.1016/0033-5....
 
29.
Pazdur A., Pazdur M. F., Szulc J. 1988b. Radiocarbon dating of Holocene calcareous tufa from south Poland. Radiocarbon 30: 133-146. https://doi.org/10.1017/S00338....
 
30.
Ralska-Jasiewiczowa M. 1989. Environmental changes recorded in lakes and mires of Poland during the last 13 000 years. Acta Palaeobot. 29: 1-120.
 
31.
Ralska-Jasiewiczowa M., Starkel L. 1988. Record of the hydrological changes during the Holocene in the lake, mire and fluvial deposits of Poland. Folia Quatern. 57: 91-127.
 
32.
Rutkowski J. 1986. Budowa geologiczna Niecki Nidziańskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 14: 35-61.
 
33.
Szczepanek K., Stachowicz-Rybka R. 2004. Late Glacial and Holocene vegetation history of the "Little Desert", dune area south-eastern Silesian Upland, southern Poland. Acta Palaeobot. 44: 217-237.
 
34.
Woźniak N., Żurek S. 2005. Torfowiska krasu węglanowego okolic Cieślina i Krzywopłotów oraz krasu gipsowego koło Żydowca. In: Partyka J. (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 3. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 41-44.
 
35.
Żurek S., Nita M., Imioł K. 2011. Krzywopłoty - Late Glacial and Holocene mire in the Bydlin area (Częstochowa Upland). Bull. Geogr. 4: 89-102. https://doi.org/10.2478/bgeo-2....
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top