RESEARCH PAPER
The thick-shelled river mussel Unio crassus in Romincka Forest's rivers
 
More details
Hide details
1
Museum of Natural History, Wrocław University, Poland
 
 
Submission date: 2010-01-15
 
 
Acceptance date: 2010-03-15
 
 
Publication date: 2020-05-14
 
 
Corresponding author
Magdalena Marzec   

Museum of Natural History, Wrocław University, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland
 
 
Folia Malacol. 2010;18(1):43-46
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (8)
1.
Białokoz W., Chybowski Ł., Krzywosz T., Traczuk P. 2009. Ichthyofauna of the rivers in the Romincka Forest (Pregola River basin, northeastern Poland). Arch. Pol. Fish. 17: 77-84. https://doi.org/10.2478/v10086....
 
2.
Głowaciński Z. (ed.). 2002. Czerwona lista zwierząt gi-nących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 
3.
Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 
4.
IUCN 2009. 2009 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org.
 
5.
Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 
6.
Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca). Małże (Bivalvia). Fauna Słodkowodna Polski 7a. PWN, Warszawa.
 
7.
WIOŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie; www.wios.olsztyn.pl.
 
8.
Zając K. 2004. Skójka gruboskorupowa. In: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (eds). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Vol. 6, pp. 145-148.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Reproduction of Balea (Pseudalinda) stabilis (L. Pfeiffer, 1847) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) kept under laboratory conditions
Anna Sulikowska-Drozd, Tomasz Maltz
Folia Malacologica
 
2.
Notes on the thick-shelled river mussel Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in Stradomka (southern Poland), a tributary of the Raba river
Maciej Bonk
Folia Malacologica
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top