RESEARCH PAPER
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). IV: Families: Neritidae, Viviparidae, Thiaridae, Bithyniidae, Hydrobiidae and Valvatidae
 
More details
Hide details
1
Department of Animal Taxonomy and Ecology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
2
Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2013-06-23
 
 
Final revision date: 2013-08-08
 
 
Acceptance date: 2013-08-18
 
 
Publication date: 2013-11-21
 
 
Folia Malacol. 2013;21(4):265-274
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents data on 13 freshwater snail species: Theodoxus fluviatilis, Viviparus contectus, V. viviparus, Melanoides tuberculata, Bithynia tentaculata, B. leachii, Potamopyrgus antipodarum, Lithoglyphus naticoides,Marstoniopsis insubrica, Valvata cristata, V. pulchella, V. piscinalis and Borysthenia naticina, recorded over the last fifty years in the Wielkopolska district (W. Poland). Their distribution is shown on UTM/MGRS grid maps, and habitat information is provided. Among the discussed species, B. tentaculata (447 sites) and V. contectus (210 sites) are the most frequent in the region. Two alien species – M. tuberculata (two sites) and L. naticoides (seven sites) and the nativeB. naticina, recorded from five sites, are the least frequent,
 
REFERENCES (76)
1.
Antczak Z. 1958. Mięczaki okolic Piły na tle malakofauny Ziemi Lubuskiej. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
2.
Basiński G. 1996. Mięczaki (Mollusca) zbiornika Wonieść. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
3.
Berger L. 1958. Nowe stanowiska Pisidium moitesserianum Paladilhe, 1866. Pr. Kom. Biol. PTPN 19: 5-9.
 
4.
Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Pr. Kom. Biol. PTPN 25: 1-124.
 
5.
Berger L., Dzięczkowski A. 1977. Mollusca. In: Wróblewski A. (ed.). Bottom fauna of the heated Konin Lakes. Monografie Fauny Polski 7. PWN, Warszawa, pp. 151-179.
 
6.
Bernard R. 1994. New localities of the freshwater limpet Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960) (Gastropoda: Basommatophora: Ancylidae) in Poland. Mitt. Dtsch. Malakozool. Ges. 53: 19-21.
 
7.
Biesiadka E., Kasprzak K. 1977. Badania nad malakofauną rzeki Warty w obrębie miasta Poznania. Acta Hydrobiol. 19: 102-122.
 
8.
Chmura U. 1975. Mięczaki wodne powiatu Śremskiego. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
9.
Cybulska H. 1965. Mięczaki Ziemi Chodzieskiej. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
10.
Ćwiklińska I. 1982. Mięczaki (Mollusca) wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
11.
Dworniczak M. 1971. Mięczaki okolic Gostynia. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
12.
Dzięczkowski A. 1974. Badania nad strukturą zespołu ślimaków (Gastropoda) lasu grądowego (Galio-Carpinetum) w Morasku pod Poznaniem. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 27: 25-51.
 
13.
Falniowski A. 1987. Hydrobioidea of Poland (Prosobranchia: Gastropoda). Folia Malacol. 1: 9-121.
 
14.
Falniowski A. 1989. Przodoskrzelne (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) Polski. I. Neritidae, Viviparidae, Valvatidae, Bithyniidae, Rissooidae, Aciculidae. Zesz. Nauk. UJ, Prace Zoologiczne 35: 1-148.
 
15.
Falniowski A., Wilke T. 2001. The genus Marstoniopsis (Gastropoda: Rissoidea), intra- and intergeneric phylogenetic relationships. J. Mollus. Stud. 67: 483-488. https://doi.org/10.1093/mollus....
 
16.
Fechter R., Falkner G. 1990. Weichtiere. Mosaik Verlag, München.
 
17.
Gittenberger E., Janssen A. W., Kujiper W. J., Kuiper J. G. J., Meijer T., Van Der Velde G., De Vries J. N. 1998. De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. Nederlandse Fauna 2. National Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden.
 
18.
Glöer P., Meier-Brook C. 1998. Süsswassermollusken. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg.
 
19.
Gofas S., Le Renard J., Bouchet P. 2001. Mollusca. In: Costello M. J., Emblow C., White R. J. (eds). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels 50. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, pp. 180-213.
 
20.
Jazdon H. 1976. Mięczaki miasta Poznania. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
21.
Kaczmarek M. 1981. Ślimaki (Gastropoda) lądowe i wodne okolic Rychwała, Turku, Stawiszyna i Jankowa. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
22.
Kasprzak K. 1982. Nowe dane o występowaniu i liczebności Potamopyrgus jenkinsi (E. A. Smith) (Gastropoda), Pisidium ponderosum Stelf. i Pisidium crassum Stelf. (Bivalvia) w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 33: 159-163.
 
23.
Kasprzak K. 1987. Występowanie i zagęszczenie ślimaków (Gastropoda) i małży (Bivalvia) z rodziny Sphaeriidae w osadach dennych jeziora Zbęchy i kanału odwadniającego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 36: 51-58.
 
24.
Kędra H. 1971. Mięczaki (Mollusca) Ziemi Chodzieskiej. Przyr. Pol. Zach. 9: 48-58.
 
25.
Kołodziejczyk A. 2011. Lithoglyphus naticoides. In: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (eds). Alien species in the fauna of Poland. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Kraków, pp. 70-75.
 
26.
Koralewska E. 1974. Ślimaki (Gastropoda) lądowe i wodne Ziemi Wrzesińskiej. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
27.
Koralewska E. 1979. Ślimaki (Gastropoda) Ziemi Wrzesińskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 32: 105-113.
 
28.
Koralewska-Batura E. 1983. Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. Ph. D. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
29.
Koralewska-Batura E. 1992. Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. Wyd. Nauk. UAM, ser. Zoologia 18: 1-41.
 
30.
Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Gołdyn B., Szybiak K., Lesicki A., Napierała A. 2010a. Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska. I. History and general remarks. Folia Malacol. 18: 15-28. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
31.
Koralewska-Batura E., Dziabaszewski W. 1992. Mięczaki (Mollusca) łęgów rogalińskich. Morena l: 42-43.
 
32.
Koralewska-Batura E., Gołdyn B., Szybiak K., Błoszyk J. 2010b. Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska. II. Checklist. Folia Malacol. 18: 29-41. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
33.
Kucner M. 1995. Mięczaki (Mollusca) miasta Skoków. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
34.
Lenartowicz E. 1972. Ślimaki lądowe wschodniej części Wysoczyzny Poznańskiej i zachodniej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
35.
Lisiak J. 1977. Mięczaki (Mollusca) dorzecza środkowej Warty. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
36.
Maciejewska A. 1972. Mięczaki powiatu słupeckiego. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
37.
Markiewicz E. 1978. Mięczaki (Mollusca) zbiorników wodnych i terenów przyległych, południowo-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
38.
Michałkiewicz M. 1977. Mięczaki ziemi jarocińskiej. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
39.
Miedziarek M. 2006. Zgrupowania mięczaków (Mollusca) górnego odcinka rzeki Samicy. B. Sc. thesis, supervisor: E. Koralewska-Batura, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
40.
Miller M. 1997. Mięczaki (Gastropoda, Bivalvia) miasta Koła. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
41.
Mizgier M. 1993. Mięczaki zbiorników wodnych Rynny Zaniemysko-Kórnickiej w województwie poznańskim. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
42.
Naskręt D. 1978. Mięczaki (Mollusca) Parku Natury w Promnie koło Poznania. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
43.
Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca), Ślimaki (Gastropoda). Fauna Słodkowodna Polski 7. PWN, Warszawa-Poznań.
 
44.
Piechocki A. 1986. Ferrissia wautieri (Mirolli) (Gastropoda, Ancylidae) nowy gatunek ślimaka dla fauny Polski. Przegl. Zool. 30: 299-303.
 
45.
Piechocki A. 2002. Gastropoda aquatica Ślimaki wodne. In: Głowaciński Z. (ed.). Red list of threatened animals in Poland. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 34-37.
 
46.
Piechocki A. 2004. Borysthenia naticina. In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polish Red Data Book of Animals. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 317-318.
 
47.
Piechocki A. 2008. Mięczaki (Mollusca). In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (eds). Fauna of Poland - characteristics and checklist of species, vol. 3. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, pp. 365-426.
 
48.
Piechocki A., Wawrzyniak-Wydrowska B., Zdanowski B. 2003. Melanoides tuberculatus (O. F. Müller, 1774) (Orthogastropoda: Thiaridae) a gastropod species new for the fauna of Poland. Folia Malacol. 11: 31-41. https://doi.org/10.12657/folma....
 
49.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria). Katalog Fauny Polski 36. PWN, Warszawa.
 
50.
Roszak A. 1974. Badania jakościowe i ilościowe mięczaków olszyn koło Leszna. M. Sc. thesis, supervisors: J. Urbański, Z. Bogucki, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
51.
Sapa L. 1972. Mięczaki okolic Koła. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
52.
Sikora D. 1988. Zróżnicowanie gatunkowe mięczaków (Mollusca) przybrzeżnego pasa Jeziora Góreckiego. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
53.
Stachowiak M. 1971. Mięczaki Kiekrza i okolic. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
54.
Statnik A. 1996. Ślimaki (Gastropoda) Środy Wielkopolskiej. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
55.
Stępczak K. 1966. Mięczaki studzienki osadnikowej przemysłowego ujęcia wody z Warty w Poznaniu. Przegl. Zool. 10: 298-301.
 
56.
Strojkowska M. 1971. Mięczaki Wągrowca i okolic. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
57.
Strong E. E., Gargominy O., Ponder W. F., Bouchet P. 2008. Global diversity of gastropods (Gastropoda; Mollusca) in freshwater. Hydrobiologia 595: 149-166. https://doi.org/10.1007/s10750....
 
58.
Strzelec M. 2011. Potamopyrgus antipodarum. In: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (eds). Alien species in the fauna of Poland. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 77-81.
 
59.
Szczepanik G. 1980. Mięczaki (Mollusca) zbiorników wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
60.
Szybiak K., Jankowiak A. 2012. Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). III. Families: Aciculidae J. E. Gray, 1850, Carychiidae Jeffreys, 1830, Succineidae H. Beck, 1837, Cochlicopidae Pilsbry, 1900. Folia Malacol. 20: 11-19. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
61.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa.
 
62.
Wanad I. 1982. Mięczaki (Mollusca) południowo-wschodniej części Wysoczyzny Kaliskiej, Wysoczyzny Złoczewskiej oraz Kotliny Grabowskiej. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
63.
Welter-Schultes F. W. 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen.
 
64.
Witosławska K. 1981. Mięczaki (Mollusca) Wysoczyzny Kaliskiej. M. Sc. thesis, supervisor: K. Stępczak, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
65.
Włochowicz T. 1960. Materiały do fauny mięczaków pogranicza wielkopolsko-śląskiego. M. Sc. thesis, supervisor: J. Urbański, Department of General Zoology, AMU, Poznań.
 
66.
Włosik-Bieńczak E. 1988. Nowe stanowiska Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866 (Mollusca, Bivalvia) w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 37: 83-85.
 
67.
Włosik-Bieńczak E. 1994. Mięczaki (Mollusca) wybranych zbiorników wodnych Maltańskiego Klina Zieleni w Poznaniu (I etap badań). Lubuski Przegl. Przyr. 5: 21-32.
 
68.
Włosik-Bieńczak E. 1996. Mięczaki (Mollusca) rzeki Bogdanki w Poznaniu i zbiorników wodnych znajdujących się w jej biegu. Lubuski Przegl. Przyr. 7: 53-64.
 
69.
Włosik-Bieńczak E. 1997. Mięczaki (Mollusca) rzeki Cybiny i sztucznych zbiorników wodnych utworzonych w jej biegu w granicach miasta Poznania w latach 1992-1994. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 44: 19-40.
 
70.
Włosik-Bieńczak E. 1998. Mięczaki (Mollusca) stawów hodowlanych w Podlesiu i Raszewach. Molluscs (Mollusca) of the fish ponds in Podlesie and Raszewy. Lubuski Przegl. Przyr. 9: 43-48.
 
71.
Włosik-Bieńczak E. 1999. Mięczaki (Mollusca) odsłoniętego dna jeziora Maltańskiego po spuszczeniu wody w drugim (1992) i szóstym (1996) roku od zakończenia prac renowacyjnych. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 46: 23-28.
 
72.
Włosik-Bieńczak E. 2000a. Fauna mięczaków (Mollusca) Strumienia Junikowskiego w Poznaniu w latach 1996-1999. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 47: 15-27.
 
73.
Włosik-Bieńczak E. 2000b. Zmiany w faunie mięczaków (Mollusca) zbiorników powyrobiskowych w dolinie Strumienia Junikowskiego w Poznaniu w latach 1996-1999. Lubuski Przegl. Przyr. 11: 53-63.
 
74.
Włosik-Bieńczak E. 2000c. Mięczaki (Mollusca) jeziora Rusałka w Poznaniu w latach 1994-1998. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 47: 7-14.
 
75.
Włosik-Bieńczak E. 2001. Malakofauna rzeki Bogdanki w latach 1994-1998. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C Zool. 48: 7-19.
 
76.
Zettler M. L. 2012. A remarkable record of a very rare freshwater snail Borysthenia naticina (Menke, 1845) in north-east Germany compared with three Lithuanian records. Folia Malacol. 20: 105-110. https://doi.org/10.2478/v10125....
 
 
CITATIONS (3):
1.
Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (West-Central Poland). V. Family: Planorbidae (Gastropoda: Pulmonata)
Michał Czyż, Paweł Woliński, Patrycja Talarska, Bartłomiej Gołdyn
Folia Malacologica
 
2.
The European spring snail genus Marstoniopsis (Gastropoda: Amnicolidae): Eastward extension likely driven by Pleistocene glaciations
Vitaliy Anistratenko, O. Anistratenko
Journal of Natural History
 
3.
Finding of the regionally extremely rare spring snail Marstoniopsis insubrica (Gastropoda: Amnicolidae) in the Olshanka River and its conservation status in Ukraine
Vitaliy Anistratenko, Olga Anistratenko
Ruthenica, Russian Malacological Journal
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top