RESEARCH PAPER
Persistence of local populations of the Roman snail (Helix pomatia L.) for 15 years in conditions of moderate and constant anthropogenic impact – A case study from Central Europe
 
More details
Hide details
1
Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2015-04-07
 
 
Final revision date: 2015-04-15
 
 
Acceptance date: 2015-04-16
 
 
Publication date: 2015-05-21
 
 
Corresponding author
Zofia Książkiewicz-Parulska   

Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
 
 
Folia Malacol. 2015;23(2):165-168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Roman snail (Helix pomatia L.) has been exploited for food to the point where it has been subject to legal restrictions on its collection, and steps have been taken to monitor its distribution and abundance. There are, however, few cases where monitoring has involved the precise re-examination of accurately located populations, and these have confirmed persistence over periods of up to six years. Using a standard methodology, ten populations of H. pomatia near the town of Września (central Poland) first surveyed in 1999 were re-sampled in 2014. In all cases the snail populations had persisted, and the habitats had not altered significantly. These results indicate that in the absence of over-exploitation or habitat change populations of this species persist.
 
REFERENCES (23)
1.
Andreev N. 2006a. Assessment of the status of wild populations of Helix pomatia L. in Moldova: the effect of exploitation. Master thesis No. 22. International Master Programme at the Swedish Biodiversity Centre, Uppsala.
 
2.
Andreev N. 2006b. Assessment of the status of wild populations of land snail (escargot) Helix pomatia L. in Moldova: the effect of exploitation. Biodivers. Conserv. 15: 2957–2970. http://dx.doi.org/10.1007/s105....
 
3.
Błoszyk J., Kalinowski T. 2015. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 1026 Ślimak winniczek Helix pomatia Linnaeus, 1758. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
4.
Błoszyk J., Machnikowski M., Napierała A., Gołdyn B., Rybska E., Stępczak K., Szybiak K., Konwerski S., Leszczyńska-Deja K., Dylewska M., Kalinowski T., Jankowiak A. 2010. Assessment of abundance and distribution of the Roman Snail (Helix pomatia L.) in Kujawsko-Pomorskie voivodeship. Folia Malacol. 18: 113–121. http://dx.doi.org/10.2478/v101....
 
5.
Błoszyk J., Rybska E., Kalinowski T., Jankowiak A., Napierała A. 2012. Assessment of abundance and distribution of the Roman snail (Helix pomatia L.) in Poland. II. Podlaskie voivodeship. Folia Malacol. 20: 305–309. http://dx.doi.org/10.2478/v101....
 
6.
Cuttelod A., Seddon M., Neubert E. 2011. European Red List of non-marine molluscs. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 
7.
Głowacka M. 2012. Metapopulacja ślimaka winniczka (Helix pomatia) na terenie Moraska w Poznaniu. M. Sc. thesis, supervisor: prof. Jerzy Błoszyk, Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań.
 
8.
Koralewska-Batura E. 1999. Helix lutescens Rossmässler, 1837 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) – its structure, biology and ecology. Folia Malacol. 7: 197–240. http://dx.doi.org/10.12657/fol....
 
9.
Ligaszewski M., Pol P., Radkowska I., Łysak A. 2014. Results of research on the active species protection of the Roman snail (Helix pomatia, Linnaeus, 1758) using farmed snails in the second year of life. First season of the study. Ann. Anim. Sci. 14: 377–389. http://dx.doi.org/10.2478/aoas....
 
10.
Misa S. 2014. Rozkład przestrzenny populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia) na terenie Moraska w latach 2009–2014. M. Sc. thesis, supervisor: prof. Jerzy Błoszyk, Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań.
 
11.
Neubert E. 2013. Helix pomatia. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <http://www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 December 2014.
 
12.
Neubert E. 2014. Revision of Helix Linnaeus, 1758 in its eastern Mediterranean distribution area, and reassignment of Helix godetiana Kobelt, 1878 to Maltzanella Hesse, 1917 (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae). Contrib. Nat. Hist. 26: 1–200.
 
13.
Rădulescu I., Lustun L. 1980. Creșterea și valorificarea melcilor de grădină. Ceres, București.
 
14.
Regulation 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dziennik Ustaw 10/2014, poz. 1348.
 
15.
Rybak M. 2010. Liczebność i struktura Helix pomatia L. u wybranych populacji lokalnych w obrębie kampusu UAM na Morasku. M. Sc. thesis, supervisor: prof. Jerzy Błoszyk, Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań.
 
16.
Stępczak K. 1976. Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. Wyd. Nauk. UAM Poznań, ser. zool. 3: 1–68.
 
17.
Szmit M. 2000. Występowanie, wstępna ocena zasobów i charakterystyka biometryczna ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w rejonie Wrześni. M. Sc. thesis, supervisor: prof Kazimierz Stępczak, Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań.
 
18.
Tworek S., Zając K. 2012. Ślimak winniczek i stan jego populacji w województwie małopolskim. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska & Wydawnictwo OPAK, Kraków.
 
19.
Urbański J. 1964. Ślimak winniczek Helix pomatia L. – jego systematyka, biologia, znaczenie gospodarcze i ochrona. Ochrona Przyrody 29: 215–254.
 
20.
Welch J. M., Pollard E. 1975. The exploitation of Helix pomatia. Biol. Cons. 8: 155–160. http://dx.doi.org/10.1016/0006....
 
21.
Wells S., Chatfield J. 1992. Threatened non-marine molluscs of Europe. Nat. Environ. 674: 106–108.
 
22.
Welter-Schultes F. W. 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen.
 
23.
Williams P. 2009. Snail. Animal series. Reaktion Books Ltd, London.
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top