RESEARCH PAPER
The first record of the Asian clam Corbicula fluminea (Bivalvia: Veneroida: Corbiculidae) in the upper Vistula (south Poland)
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2013-01-03
 
 
Final revision date: 2013-01-11
 
 
Acceptance date: 2013-02-02
 
 
Publication date: 2013-05-01
 
 
Corresponding author
Jarosław Maćkiewicz   

Jesionowa 4/40, 98-100 Łask, Poland
 
 
Folia Malacol. 2013;21(2):87-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Asian bivalve Corbicula fluminea was first reported from Poland in 2003, from the Odra (Oder) River. It was found in the lower and later in the middle course of the river. In May 2011 this invasive species was found for the first time in the Vistula River, in Cracow, which indicates an extension of its distribution range in Europe. The Vistula is the largest river in the Baltic Sea catchment area. The invasion of C. fluminea may threaten native species and natural habitats in the Vistula and its tributaries.
 
REFERENCES (18)
1.
Araujo R., Moreno D., Ramos M. A. 1993. The Asiatic clam Corbicula fluminea (Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Europe. Am. Malacol. Bull. 10: 39-49.
 
2.
Balcom N. C. 1994. Asian clam, Corbicula fluminea. In: Aquatic immigrants of the Northeast, No 4, Connecticut Sea Grant College Program.
 
3.
Beran L. 2000. First record of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 1-2.
 
4.
Beran L. 2006. Spreading expansion of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Heldia 6: 187-192.
 
5.
Csányi B. 1999. Spreading invaders along the Danubian highway: first record of Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) and C. fluminalis (O. F. Müller, 1774) in Hungary (Mollusca: Bivalvia). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 23: 343-345.
 
6.
Domagała J., Łabęcka A. M., Pilecka-Rapacz M., Migdalska B. 2004. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) a species new to the Polish malacofauna. Folia Malacol. 12: 145-148. https://doi.org/10.12657/folma....
 
7.
Fauna Europaea 2004. . Accessed 16 April 2012.
 
8.
Glöer P., Meier-Brook C. 1994. Süßwassermollusken - Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. 11. Aufl., DJN, Hamburg.
 
9.
Lachner E. A., Robins C. R., Courtenay W. R. Jr. 1970. Exotic fishes and other aquatic organisms introduced into North America. Smithsonian Contrib. Zool. 59: 1-29. https://doi.org/10.5479/si.008....
 
10.
Manjiu O., Shubernetski I. 2010. First record of Asian clam Corbicula fluminea (Müller, 1774) in the Republic of Moldova. Aquatic Invasions 5 (Suppl. 1): S67-S70. https://doi.org/10.3391/ai.201....
 
11.
Mouthon J. 1981. Sur la présence en France et au Portugal de Corbicula (Bivalve: Corbiculidae) originaire d'Asie. Basteria 45: 109-116.
 
12.
Paunović M., Csányi B., Knežević S., Simić V., Nenadić D., Jakovčev-Todorović D., Stojanović B., Cakić P. 2007. Distribution of Asian clams Corbicula fluminea (Müller, 1774) and C. fluminalis (Müller, 1774) in Serbia. Aquatic Invasions 2: 99-106. https://doi.org/10.3391/ai.200....
 
13.
Piechocki 2008. Mięczaki (Mollusca). In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipuk I., Skibińska E. (eds). Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
 
14.
Rozporządzenie 2011. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które uwolnione do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Dziennik Ustaw [Journal of Laws of the Republic of Poland] 210 (2011) item 1260.
 
15.
Stańczykowska A., Kołodziejczyk A. 2008. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774). In: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (eds). Gatunki obce w faunie Polski. Wyd. internetowe. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków ().
 
16.
Stańczykowska A., Kołodziejczyk A. 2011. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774). In: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (eds). Gatunki obce w faunie Polski. Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp: 151-156.
 
17.
Ustawa 2004. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dziennik Ustaw [Journal of Laws of the Republic of Poland] 92 (2004), item 880 (with later amendments).
 
18.
Wawrzyniak-Wydrowska B. 2007. Preliminary studies on the occurrence of the Asiatic clam Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in River Odra (Poland). World Congress of Malacology, Antwerp, Belgium: 238-239.
 
 
CITATIONS (10):
1.
The Asian invasive freshwater clam Corbicula fluminea as prey of two native waterbirds in South-eastern Brazil
Ivan Sazima, Giulia D'Angelo
Folia Malacologica
 
2.
The Invasive Asian ClamCorbicula flumineain Polish Rivers: The Importance of Thermal Discharge from Power Plants for Its Spread
Maria Urbańska, Wojciech Andrzejewski, Nicoletta Riccardi, Henryk Gierszal, Janusz Golski
Polish Journal of Ecology
 
3.
Further dispersion of the invasive alien species Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) in the Oder River
Klaudia Cebulska, Mariola Krodkiewska
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems
 
4.
Rapid expansion of the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774): a new alien species in the mollusk community of the Vistula
Maciej Bonk, Katarzyna Zając, Anna Lipińska
Oceanological and Hydrobiological Studies
 
5.
New records of the invasive red swamp crayfish Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Decapoda: Cambaridae) from Poland
Rafał Maciaszek, Maciej Bonk, Witold Strużyński
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems
 
6.
Molluscs of the middle and lower Odra: the role of the river in the expansion of alien species in Poland
Andrzej Piechocki, Agnieszka Szlauer-Łukaszewska
Folia Malacologica
 
7.
Distribution of Monacha claustralis (Rossmässler, 1834) and M. cartusiana (O. F. Müller, 1774) (Eupulmonata: Hygromiidae) in central European and Balkan countries: new data
Joanna Pieńkowska, Małgorzata Proćków, Marcin Górka, Andrzej Lesicki
Folia Malacologica
 
8.
Changes in the benthic fauna composition in the Upper Vistula over the last 50 years – the consequences of the water pollution reduction and alien species invasion
Elżbieta Dumnicka, Alicja Konopacka, Roman Żurek
Oceanological and Hydrobiological Studies
 
9.
Differences in substratum preferences and behaviour within the invasive Corbicula species complex
Daniel Szarmach, Kamil Wiśniewski, Jarosław Kobak, Tomasz Kakareko, Anna Labecka, Ronaldo Sousa, Małgorzata Poznańska‐Kakareko
Freshwater Biology
 
10.
Rare earth elements and yttrium in shells of invasive mussel species from temperate rivers in Central Europe: Comparison between C. fluminea, D. bugensis, and D. polymorpha
Keran Zhang, Anna-Lena Zocher, Michael Bau
Chemical Geology
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top