RESEARCH PAPER
The mollusc fauna of Żywiec town (Southern Poland)
 
More details
Hide details
1
Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University, Cracow, Poland
 
 
Submission date: 2014-03-02
 
 
Final revision date: 2014-05-19
 
 
Acceptance date: 2014-05-20
 
 
Publication date: 2014-07-17
 
 
Corresponding author
Kamila S. Zając   

Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University, Gronostajowa 9, 30-387 Cracow, Poland
 
 
Folia Malacol. 2014;22(3):209-220
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The malacofauna of Żywiec was sampled from May to November in 2012 and 2013 in 33 localities. A total of 57 species (one with its form) were recorded: 53 gastropods (40 terrestrial, 13 freshwater) and 4 bivalves. Among them, two protected species (Anodonta cygnea and Trochulus bielzi) and ten listed in the Red List of Threatened Animals in Poland were found. These threatened species are mostly Carpathian in distribution. The molluscan fauna could be separated into two aquatic and six terrestrial ecological groups. Species typical of lakes and reservoirs dominated the aquatic fauna, while woodland species constituted 67% of all terrestrial species. Although woods and sites dominated by Petasites held the most species, and most of those regarded as threatened, even human-induced habitats contained some of the latter. This suggests that fragments of semi-natural habitats constitute important refugia for gastropods within urban environments, among others for the rare and endangered clausiliids Macrogastra tumida, Vestia gulo and V. turgida.
 
REFERENCES (40)
1.
Alexandrowicz S. W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. Kwartalnik AGH, Geologia 12: 3–240.
 
2.
Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz W. P. 2011. Analiza malakologiczna. Metody badań i interpretacji. Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
 
3.
Barga-Więcławska J. 2011. Ślimaki lądowe Święto­krzyskiego Parku Narodowego – zagrożenia i warunki ochrony. Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, Izabelin, pp. 397–408.
 
4.
Baucz-Malij B. 1998. Ślimaki (Gastropoda) Wzgórz Ostrzeszowskich. Folia Malacol. 6: 19–32.
 
5.
Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Horsák M. 2009. Contrasting patterns of variation in urban populations of Cepaea (Gastropoda: Pulmonata): a tale of two cities. Biol. J. Linn. Soc. 97: 27–39. http://dx.doi.org/10.1111/j.10....
 
6.
Dzięczkowski A. 1972. Badania ilościowe ślimaków buczyn południowo-zachodniej Polski. Prace Komitetu Biologii, PTPN 35(5): 1–90.
 
7.
Figiel S., Krzywda P. 2006. Beskid Żywiecki. Oficyna Wydawnicza “Rewasz”, Piastów.
 
8.
Foster A. D., Ziegltrum J. 2013. Riparian-associated gastropods in Western Washington: Community composition and the effects of forest management. Northwest Science 87: 243–256. http://dx.doi.org/10.3955/046.....
 
9.
Glöer P., Meier-Brook C. 1998. Süsswassermollusken. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg.
 
10.
Głowaciński Z., Nowacki J. 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków.
 
11.
Gołas-Siarzewska M. 2013. Malacofauna of the Wawel Hill in Cracow (Poland) – a quarter of a century after its first description. Folia Malacol. 21: 19–23. http://dx.doi.org/10.12657/fol....
 
12.
Horsák M., Juřičková L., Kintrová K., Hájek O. 2009. Patterns of land snail diversity over a gradient of habitat degradation: A comparison of three Czech cities. Biodivers. Conserv. 18: 3453–3466. http://dx.doi.org/10.1007/s105....
 
13.
Janicki D. 1999. Malacofauna of selected water bodies of the city of Szczecin. Folia Malacol. 7: 99–101.
 
14.
Juřičková L. 1995. Molluscan fauna in the territory of Prague agglomeration and its development in urban influence. Natura Pragensis 12: 1–212.
 
15.
Knapp S., Kühn I., Mosbrugger V., Klotz S. 2008. Do protected areas in urban and rural landscapes differ in species diversity? Biodivers. Conserv. 17: 1595–1612. http://dx.doi.org/10.1007/s105....
 
16.
Kosińska M. 1979. Mięczaki Wrocławia. Acta Univ. Wratislaviensis 437, Prace Zool. 9: 13–40.
 
17.
Ložek V. 1964. Quartärmollusken der Tschechoslowakei. Rozpr. Ustr. Ust. Geol. 31: 1–374.
 
18.
Maltz T. K. 1999. Ślimaki (Gastropoda) Kotliny i Pogórza Wałbrzyskiego. Folia Malacol. 7: 53–75.
 
19.
Maltz T., Sulikowska-Drozd A. 2014. Selfing and brooding in Alinda biplicata (Gastropoda: Pulmo­nata: Clausiliidae) – life history traits of a good coloniser. Anim. Biol. 64: 97–113. http://dx.doi.org/10.1163/1570....
 
20.
Marzec M. 2005. A new locality of Chilostoma faustinum (Rossmässler, 1835) in the Romincka Forest (N.E. Poland). Folia Malacol. 13: 95–96.
 
21.
Mikołajski J., Sołtysik J. 1997. Beskid Żywiecki latem i zimą. Redakcja Wydawnictw Turystycznych, Poznań.
 
22.
Miodoński M. 2012. Trzy dni w Żywcu. Przewodnik dla turysty pieszego. Wydawnictwo Żywia, Żywiec.
 
23.
Nekola J. C. 2003. Large-scale terrestrial gastropod community composition patterns in the Great Lakes region of North America. Divers. Distrib. 9: 55–71. http://dx.doi.org/10.1046/j.14....
 
24.
Opinion 2079, 2004. (Case 2926). Trichia Hartmann, 1840 (Mollusca, Gastropoda): proposed conservation; and Trichiinae Lozek, 1956 (Gastropoda): proposed emendation of spelling to Trichiainae, so removing the homonymy with Trichiidae Fleming, 1821 (Insecta, Coleoptera) not approved. Bull. Zool. Nomenclat. 61: 177–181.
 
25.
Pakuła B., Górska E. 2006. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria wybranych siedlisk miejskich Lęborka. Słupskie Prace Biologiczne 3: 73–89.
 
26.
Piechocki A. 2002. Gastropoda aquatica. Ślimaki wodne. In: Głowaciński A. (ed.). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. PAN, Kraków, pp. 1–74.
 
27.
Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca). Małże (Bivalvia). Fauna słodkowodna Polski 7A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
28.
Potoczak K., Pokryszko B. M. 2008. Terrestrial malacocenoses of the monastery park in Henryków near Ząbkowice Śląskie (SW. Poland). Folia Malacol. 16: 75–87.
 
29.
Proćków M. 2009. The genus Trochulus Chemnitz, 1786 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) – a taxonomic revision. Folia Malacol. 7: 101–176. http://dx.doi.org/10.2478/v101....
 
30.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog Fauny Polski 46. PWN, Warszawa.
 
31.
Riedel A., Wiktor A. 1974. Arionacea. Ślimaki krążałkowate i ślinikowate (Gastropoda: Stylommatophora). Fauna Polski 2. PWN, Warszawa.
 
32.
Rozporządzenie 2011. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. z 2011 r. nr 237, poz. 1419.
 
33.
Sulikowska-Drozd A. 2007. Malacofauna of a city park – turnover and persistence of species through 40 years. Folia Malacol. 15: 75–81.
 
34.
Szybiak K. 2000. Malacocenoses of the valley of the stream Pieniński Potok, Pieniny National Park. Folia Malacol. 8: 249–256.
 
35.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa.
 
36.
Vinarski M. V. 2012. The lymnaeid genus Catascopia Meier-Brook et Bargues, 2012 (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae), its synonymy and species composition. Invert. Zool. 9: 91–104.
 
37.
Vinarski M. V., Glöer P. 2008. Taxonomic notes on Euro-Siberian freshwater molluscs. 3. Galba occulta Jackiewicz, 1959 is a junior synonym of Limnaea palustris var. terebra Westerlund, 1885. Mollusca 26: 175–185.
 
38.
Welter-Schultes F. 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen.
 
39.
Wiktor A., Riedel A. 2002. Gastropoda terrestria. Ślimaki lądowe. In: Głowaciński A. (ed.). Czerwona lista zwie­rząt ginących i zagrożonych w Polsce. PAN, Kraków, pp. 27–33.
 
40.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
 
 
CITATIONS (3):
1.
Current distribution of Bulgarica cana (Held, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae) in Europe
Magdalena Marzec
Folia Malacologica
 
2.
Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) – a new species for the mollusc fauna of the Roztocze Upland (SE Poland)
Małgorzata Proćków, Elżbieta Kuźnik-Kowalska
Folia Malacologica
 
3.
New records of the invasive bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Bivalvia: Dreissenidae) in the Carpathian Mountains, Poland
Kamila Zając, Maciej Bonk
Folia Malacologica
 
eISSN:2300-7125
ISSN:1506-7629
Journals System - logo
Scroll to top